Uitspraak Nº 200.290.323/01 en 200.290.365/01. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2022-10-25

ECLIECLI:NL:GHARL:2022:9241
Docket Number200.290.323/01 en 200.290.365/01
Date25 Octubre 2022
CourtGerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Nederland)
GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN

locatie Leeuwarden

afdeling civiel recht

zaaknummers gerechtshof 200.290.323/01 en 200.290.365/01

(zaaknummers rechtbank Midden-Nederland 399461 en 496922)

beschikking van 25 oktober 2022

inzake

[de vader] ,

wonende te [woonplaats1] ,
verzoeker in het hoger beroep met zaaknummer 200.290.323/01,

verweerder in het hoger beroep met zaaknummer 200.290.365/01,

verder te noemen: de vader,

advocaat: mr. P.A.J. van Putten te Almere,

en

[de moeder] ,

wonende te [woonplaats2] ,

verweerster in het hoger beroep met zaaknummer 200.290.323/01,

verzoekster in het hoger beroep met zaaknummer 200.290.365/01,

verder te noemen: de moeder,

advocaat: mr. E. Lucas te Lelystad.

Als overige belanghebbenden zijn aangemerkt:

de gecertificeerde instelling

1. Samen Veilig Midden-Nederland,

gevestigd te Almere,

verder te noemen: de GI,

2 [naam1] ,

gevestigd te [vestigingsplaats] ,

verder te noemen: de bijzondere curator.

In zijn toetsende en/of adviserende taak is gekend:

de raad voor de kinderbescherming,

regio Utrecht, locatie Zwolle,

verder te noemen: de raad.

1 Het verloop van het geding in hoger beroep
1.1

Voor het verloop van het geding tot 2 juni 2022 verwijst het hof naar zijn tussenbeschikking van die datum.

1.2

Het verdere verloop blijkt uit:

- een brief van 15 augustus 2022 van de bijzondere curator;

- een eindbrief van de bijzondere curator van 6 september 2022;

- een tweetal journaalberichten namens de vader van 22 september 2022 met bijlage(n);

- een tweetal journaalberichten namens de moeder van 22 september 2022 met bijlage(n);

- een tweetal journaalberichten namens de vader van 29 september 2022 met bijlage(n).

2 De motivering van de beslissing
2.1

Het hof blijft bij hetgeen is overwogen en beslist in de (tussen)beschikking van 2 juni 2022, voor zover hierna niet anders wordt overwogen of beslist.

2.2

In die beschikking heeft het hof een eindbeslissing genomen over de hoofdverblijfplaats van [de minderjarige1] , de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken tussen de vader en de moeder (kort gezegd zorgregeling) ten aanzien van [de minderjarige1] en de kinderalimentatie. Ten aanzien van [de minderjarige2] is een voorlopige zorgregeling vastgesteld en een bijzondere curator benoemd om zijn belangen te behartigen. Het hof heeft de bijzondere curator verzocht advies...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT