Uitspraak Nº 201908722/1/A3. Raad van State, 2020-07-29

Datum uitspraak:29 juli 2020
Uitgevende instantie::Raad van State
 
GRATIS UITTREKSEL

201908722/1/A3.

Datum uitspraak: 29 juli 2020

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak op het hoger beroep van:

[appellante], gevestigd te Amsterdam,

tegen de uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam (hierna: de rechtbank) van 1 oktober 2019 in zaken nrs. 19/4597 en 19/4603 in het geding tussen:

[appellante]

en

de burgemeester van Amsterdam.

Procesverloop

Bij besluit van 1 april 2019 heeft de burgemeester geweigerd een exploitatievergunning, een drank- en horecavergunning (hierna: DHW-vergunning) en een vergunning voor twee kansspelautomaten te verlenen aan [appellante].

Bij besluit van 16 augustus 2019 heeft de burgemeester het door [appellante] daartegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.

Bij uitspraak van 1 oktober 2019 heeft de rechtbank het door [appellante] daartegen ingestelde beroep ongegrond verklaard. Deze uitspraak is aangehecht.

Tegen deze uitspraak heeft [appellante] hoger beroep ingesteld.

De burgemeester heeft een schriftelijke uiteenzetting gegeven.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 29 juni 2020, waar [appellante], vertegenwoordigd door [gemachtigde A], [gemachtigde B], [gemachtigde C], bijgestaan door mr. J. de Groot, advocaat te Amstelveen, en de burgemeester, vertegenwoordigd door mr. R. den Uyl, zijn verschenen.

Overwegingen

Inleiding

1. [appellante], een vennootschap onder firma, is een horecabedrijf waarvan [gemachtigde A] en [gemachtigde B] de vennoten zijn.

Haja Horeca Exploitatie B.V. was de rechtsvoorganger van [appellante]. Op 17 november 2014 heeft de burgemeester aan Haja Horeca Exploitatie B.V. een exploitatievergunning verleend. [gemachtigde A] en [gemachtigde B] waren destijds leidinggevenden bij Haja Horeca Exploitatie B.V. Op 29 juni 2016 heeft [appellante] aanvragen ingediend voor een exploitatievergunning, een DHW-vergunning en een vergunning voor twee kansspelautomaten. Gedurende de behandeling van de aanvragen hebben de vennoten het horecabedrijf voorlopig mogen exploiteren.

Besluitvorming burgemeester

2. De burgemeester heeft bij besluit van 1 april 2019 geweigerd de gevraagde vergunningen te verlenen. Aan deze weigering heeft de burgemeester ten grondslag gelegd dat acht ernstige overtredingen in het horecabedrijf hebben plaatsgevonden en dat er een gebrek aan vertrouwen is in de bedrijfsvoering van de vennoten. Volgens de burgemeester blijkt uit bestuurlijke rapportages dat de vennoten als ondernemers niet de overhand hebben in de bedrijfsvoering...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT