Uitspraak Nº 22/2207. College van Beroep voor het bedrijfsleven, 2022-10-27

ECLIECLI:NL:CBB:2022:747
Docket Number22/2207
Date27 Octubre 2022
CourtCollege van Beroep voor het bedrijfsleven (Nederland)

proces-verbaal uitspraak

COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN

Zaaknummer: 22/2207

proces-verbaal van de mondelinge uitspraak van de voorzieningenrechter van 27 oktober 2022 in de zaak tussen Maatschap [naam 1] , te [plaats]

(gemachtigde: mr. J.H.B. Averdijk),

en

de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de minister

(gemachtigde: mr. B.M. Kleijs).

Procesverloop

Bij besluit van 21 oktober 2022 (het primaire besluit) heeft de minister alle pluimvee van verzoekster aangemerkt als verdacht met vogelgriep en een aantal maatregelen opgelegd, waaronder het preventief doden van pluimvee.

Verzoekster heeft tegen het primaire besluit bezwaar gemaakt. Zij heeft de voorzieningenrechter verzocht om een voorlopige voorziening te treffen.

Het onderzoek ter zitting heeft online plaatsgevonden op 27 oktober 2022. Verzoekster heeft zich laten vertegenwoordigen door haar gemachtigde. Verder heeft namens verzoekster deelgenomen de heer [naam 2] en de heer en mevrouw [naam 3] . De minister heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigde. Voor de minister hebben tevens deelgenomen de dierenartsen [naam 4] en [naam 5] .

Na sluiting van het onderzoek ter zitting heeft de voorzieningenrechter op 27 oktober 2022 uitspraak gedaan.

Beslissing

De voorzieningenrechter schorst het bestreden besluit met ingang van 29 oktober 2022

om 22:00 uur.

Overwegingen

1. De voorzieningenrechter geeft hiervoor de volgende motivering.

2. Op een bedrijf in de nabijheid van het bedrijf van verzoekster is op 21 oktober 2022 besmetting met Aviaire Influenza (vogelgriep) vastgesteld. De ruiming van dat bedrijf was die vrijdagavond afgerond. Verzoekster heeft de voorzieningenrechter gevraagd om de preventieve ruiming voorlopig te schorsen.

3. Verzoekster voert aan dat niet zeker is dat haar bedrijf is gelegen binnen één kilometer van het bedrijf waar besmetting met vogelgriep is vastgesteld. Over de wijze van meten doet de minister uiteenlopende uitspraken. Verzoekster ziet bovendien geen reden meer om de maatregelen uit te voeren, omdat er inmiddels al zes dagen zijn verstreken zonder dat is gebleken dat het pluimvee op haar bedrijf besmet is met vogelgriep. De dieren vertonen namelijk bij visuele inspectie geen ziekteverschijnselen. Verzoekster heeft video-opnamen gemaakt die beoordeeld zijn door haar bedrijfsdierenarts. Verder voert verzoekster aan dat andere bedrijven...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT