Uitspraak Nº 2200043620. Gerechtshof Den Haag, 2021-02-02

CourtGerechtshof Den Haag (Nederland)
ECLIECLI:NL:GHDHA:2021:150
Date02 Febrero 2021
Docket Number2200043620

PROMIS

Rolnummer: 22-000436-20

Parketnummer: 10-750519-18

Datum uitspraak: 2 februari 2021

TEGENSPRAAK

Gerechtshof Den Haag

meervoudige kamer voor strafzaken

Arrest

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Rotterdam van 27 januari 2020 in de strafzaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1984,

thans gedetineerd in [adres].

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg en het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van dit hof.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door en namens de verdachte naar voren is gebracht.

Procesgang

In eerste aanleg is de verdachte ter zake van het onder 1, 2 en 3 tenlastegelegde veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van zes jaren met aftrek van voorarrest. Voorts zijn er beslissingen genomen omtrent de vordering van de benadeelde partij en de in beslag genomen voorwerpen zoals nader omschreven in het vonnis waarvan beroep.

Namens de verdachte is tegen het vonnis hoger beroep ingesteld.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is tenlastegelegd dat:

1.
hij in of omstreeks de periode van 21 maart 2019 tot en met 25 maart 2019 te Rotterdam althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland heeft gebracht (al dan niet als bedoeld in art. 1 lid 4 Opiumwet) ongeveer 664,73 kilogram, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende cocaïne, zijnde cocaïne een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I;

2.
hij in of omstreeks de periode van 18 maart 2019 tot en met 25 maart 2019 te Rotterdam, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, om een feit, bedoeld in het vierde of vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet, te weten het opzettelijk verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren en/of binnen het grondgebied van Nederland brengen van 664,73 kilogram cocaïne, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende cocaïne, een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I voor te bereiden en/of te bevorderen,

- ( een) ander(en) heeft getracht te bewegen om dat/die feit(en) te plegen, te doen plegen, mede te plegen of uit te lokken en/of om daarbij behulpzaam te zijn en/of om daartoe gelegenheid, middelen of inlichtingen te verschaffen, en/of

- zich en/of (een) ander(en) gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen tot het plegen van dat/die feit(en) heeft getracht te verschaffen, en/of

- voorwerpen en/of vervoermiddelen en/of stoffen en/of gelden en/of andere betaalmiddelen voorhanden heeft gehad, waarvan hij wist of ernstige reden had te vermoeden dat zij bestemd waren tot het plegen van het hierboven bedoelde feit, hebbende verdachte en/of (een of meer van) verdachtes mededader(s)

- contact onderhouden en/of informatie uitgewisseld en/of afspraken gemaakt en/of een of meer bespreking(en)en/of ontmoetingen gehad met zijn/hun mededader(s) met betrekking tot het invoeren en/of afleveren en/of verstrekken en/of vervoeren van die cocaïne en/of

- ( een) ander(en) benaderd om mee te doen en/of om diensten te verlenen en/of - geld in het vooruitzicht gesteld en/of verstrekt en/of ontvangen en/of

- een vrachtwagen met (twee) perso(o)n(en) geregeld om de cocaïne van het terrein van het fruit opslag/overslagbedrijf Agro Merchants af te voeren en/of - het terrein van het fruit opslag/overslagbedrijf Agro Merchants (onbevoegd) betreden en/of

- telefonisch en/of per sms contact gehouden met één of meer (mede)dader(s);

3.
hij op of omstreeks 28 mei 2019 te Dordrecht opzettelijk en wederrechtelijk de klink/slot van een raam, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan de Nationele Politie Eenheid Rotterdam, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, heeft vernield en / of beschadigd en / of onbruikbaar gemaakt door met een houten balkje de klink/slot van het raam te verbreken.

Vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het vonnis waarvan beroep zal worden bevestigd.

Het vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep kan niet in stand blijven omdat het hof zich daarmee niet verenigt.

Beoordeling van de feiten

In aansluiting met de rechtbank overweegt het hof het volgende.

Feit 1 en 2

Op 18 maart 2019 doet een medewerker van het bedrijf Agro Merchants Group aan de Keilestraat 9b in Rotterdam (hierna AMG) melding dat hij en zijn collega tijdens hun pauze door een Marokkaanse man, die een voortand mist, zijn aangesproken met de vraag of zij geld wilden verdienen. De verdachte heeft ter terechtzitting in hoger beroep erkend dat hij een voortand mist. Tevens herkent de getuige de verdachte op de politiefoto. De man noemde een bedrag van 200.000, euro en zei tegen de medewerker dat er volgende week iets binnen ging komen. De medewerker vermoedde dat de man op cocaïne doelde, vanwege de hoogte van het aangeboden bedrag en vanwege het feit dat er tussen de ladingen van AMG eerder cocaïne was aangetroffen.1

Een paar dagen later, namelijk op 20 maart 2019 heeft het containerschip MSC Katya R. aangelegd bij de containerterminal Uniport in de Waalhaven in Rotterdam. Op dit schip stond een container met het nummer TEMU 929623-9. Hier werd de container gelost en voor verder transport in het containerstack geplaatst.2

De verdachte heeft op 21 maart 2019 een telefoongesprek gevoerd met een onbekend gebleven man, waarin de verdachte vraagt of de man iets heeft bij U ‘voor ingang’. In een later telefoongesprek die dag wordt er ook over Uni gesproken en zegt de verdachte dat hij daar morgenochtend naar zal gaan. In een gesprek op 25 maart 2019 meldt de verdachte dat hij bij U staat, zijn telefoon straalt dan aan op de Eemlandweg, die straat ligt in de directe nabijheid van Uniport.3 Het is dan ook aannemelijk dat met U Uniport wordt bedoeld.

Op 22 maart 2019 wordt door personeel van het fruitoverslagbedrijf AMG een onbevoegd persoon op het terrein aangetroffen.

Door de beveiliger van het terrein is op camerabeelden gezien dat deze persoon onder het hek door was gekropen.4 Door de aanwezige medewerkers van de Zeehavenpolitie wordt de man aangehouden. Deze man blijkt de verdachte te zijn.

De verdachte heeft vlak voordat hij op het terrein van AMG wordt aangehouden (22-03-2019 09:18 uur) een telefoongesprek gevoerd met [persoon 1] waarin hij tegen [persoon 1] zegt ‘Yes, I’m inside brother’ en dat [persoon 1] nooit zal raden waar hij op dat moment is. [persoon 1] vraagt de verdachte vervolgens of hij heeft gefilmd.5

Op 25 maart 2019 om 13.30 uur is de container met het nummer TEMU 929623-9, afkomstig uit het containerstack bij Uniport, afgeleverd bij het bedrijf AMG aan de Keilestraat 9b in Rotterdam.6


Op 25 maart 2019 om 15:51 uur zegt verdachte in een telefoongesprek’: ‘ik ben bij die poort aan het wachten, bij U.’ Alsmede: ‘hij moet van hier naar buiten komen, en dan rijden wij achter hem aan. En om 17:13 uur vindt er een zogenaamd ‘broekzakgesprek’ plaats tussen verdachte en [persoon 1]. De telefoon van verdachte straalt dan aan bij de Lekstraat (nabij het terrein van AMG). Ze hebben het erover dat het ‘bij die 7 is’.7 Om 18.30 uur wordt door het bedrijf AMG bij de douane melding gemaakt van een verdachte situatie op hun terrein. Op het terrein van AMG hebben zich laat in de middag bij de portier twee mannen met een vrachtwagen gemeld die zeiden dat zij drie pallets bananen uit dok 7 of uit dok 22 kwamen halen.8 Zij beschikten over een papier van AMG, maar niet over een pickbon. De portier had de mannen gezegd dat zij zich bij het kantoor moesten melden omdat zij niet over de juiste papieren beschikten om pallets mee te krijgen.9

Deze mannen hadden zich bij een medewerker van AMG in dok 7 gemeld met het verzoek om drie pallets bananen vrij te geven. Nadat ook deze medewerker op het ontbreken van de juiste papieren/de zogenaamde pickbon had gewezen, waren de mannen na enige tijd in hun vrachtwagen van het terrein weggereden.10 De verdachte volgt in zijn Audi A1 de vrachtwagen, zoals hij ter terechtzitting bij het hof heeft erkend.

Omdat de medewerker/portier deze situatie niet vertrouwde werd de douane ingeschakeld. In dok 7 werden pallets met bananen aangetroffen. Op drie verschillende pallets, afkomstig uit de container met nummer TEMU 929623-9, zijn vervolgens 665 pakketten met een netto gewicht van ruim 664 kilo cocaïne aangetroffen.11

Op 27 maart 2019 voert de verdachte een telefoongesprek met een onbekend gebleven man. In dit gesprek spreekt de verdachte over een pickbon die hij zelf had geregeld, heeft hij het over een stapel blaadjes die hij in een keer heeft meegenomen en dat hij hen zoveel blaadjes heeft gegeven alsof het net leek dat zij daar werkten. De verdachte vervolgt: ‘ik moet daar wel die mensen naar binnen laten gaan en vragen om die pallets’. En op de vraag ‘dat heb jij gedaan?’ antwoordt de verdachte: ’ja’ en: ‘Bo en die andere heb ik naar binnen gestuurd, en die chauffeur’, alsmede: ‘ik heb mijn werk gedaan.’ Hij stelt vast: ‘die mensen hier gaan mijn hoofd eraf halen’.

Vervolgens heeft de verdachte op dezelfde dag telefoongesprekken gevoerd met zijn vrouw en zijn vriendin waaruit ook blijkt dat er iets mis is gegaan. Tegen zijn vrouw zegt verdachte: ‘een torrie is broeya gegaan…ik flip em echt dood’. Tegen zijn vriendin zegt hij dat hij naar Van der Valk moest komen om zijn onschuld te bewijzen. Hij wil zo snel mogelijk hier weg. Hij gaat tweeduizend euro en zijn paspoort halen en hij gaat naar Marokko.12


Nadat de verdachte is aangehouden wordt de woning van zijn vrouw in Ridderkerk doorzocht en wordt een Samsung...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT