Uitspraak Nº 23-000247-20. Gerechtshof Amsterdam, 2022-10-25

CourtGerechtshof Amsterdam (Nederland)
ECLIECLI:NL:GHAMS:2022:3033
Date25 Octubre 2022
Docket Number23-000247-20

afdeling strafrecht

parketnummer: 23-000247-20

datum uitspraak: 25 oktober 2022

TEGENSPRAAK

Verkort arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank Noord-Holland van 21 januari 2020 in de strafzaak onder parketnummer 15-220773-19 tegen

[verdachte01] ,

geboren te [geboorteplaats01] op [geboortedatum01] 1978,

adres: [adres01] .

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van
4 mei 2022 en 11 oktober 2022 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in eerste aanleg.

De verdachte heeft hoger beroep ingesteld tegen voormeld vonnis.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen de verdachte en de raadsvrouw naar voren hebben gebracht.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is tenlastegelegd dat:

1.
zij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 16 november 2018 tot en met 6 december 2018 te Wormerveer, Zaandijk en Zaandam, in de gemeente Zaanstad, en/of te Graft, in de gemeente Alkmaar, in elk geval in Nederland meermalen althans eenmaal (telkens) met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of een valse hoedanigheid en/of door listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels,

[slachtoffer01] heeft bewogen tot de afgifte van enig goed, het verlenen van een dienst, het ter beschikking stellen van gegevens, het aangaan van een schuld en/of het teniet doen van een inschuld, te weten een of meer geldbedragen, van in totaal 200 Euro, door

 • -

  zich voor te doen als een vriendin van zijn dochter,

 • -

  zich voor te doen als een buurtbewoner,

 • -

  tegen die [slachtoffer01] te zeggen dat zij geld nodig heeft voor het (laten) wegslepen van haar auto,

 • -

  aan te geven dat ze dit geld binnen 3 dagen terug betaalt en

 • -

  dit geld niet binnen 3 dagen terug te betalen

en

[slachtoffer02] heeft bewogen tot de afgifte van enig goed, het verlenen van een dienst, het ter beschikking stellen van gegevens, het aangaan van een schuld en/of het teniet doen van een inschuld, te weten een of meer geldbedragen, van in totaal 500 Euro, door

 • -

  zich voor te doen als een buurvrouw,

 • -

  tegen die [slachtoffer02] te zeggen dat zij geld nodig heeft voor het (laten) wegtakelen van haar auto,

 • -

  te vragen of zij 500 Euro mag lenen,

 • -

  aan te geven dat ze dit geld de volgende dag terug betaalt en

 • -

  dit geld niet de volgende dag terug te betalen

en

[slachtoffer03] heeft bewogen tot de afgifte van enig goed, het verlenen van een dienst, het ter beschikking stellen van gegevens, het aangaan van een schuld en/of het teniet doen van een inschuld, te weten een of meer geldbedragen, van in totaal 380 Euro, door

 • -

  zich voor te doen als een buurvrouw en kennis,

 • -

  tegen die [slachtoffer03] te zeggen dat zij geld nodig heeft om de ANWB te betalen,

 • -

  aan te geven dat ze dit geld binnen 3 dagen terug betaalt en

 • -

  dit geld binnen 3 dagen terug te betalen

en

[slachtoffer04] heeft bewogen tot de afgifte van enig goed, het verlenen van een dienst, het ter beschikking stellen van gegevens, het aangaan van een schuld en/of het teniet doen van een inschuld, te weten een of meer geldbedragen, van in totaal 150 Euro, door

 • -

  zich voor te doen als een buurvrouw en kennis,

 • -

  tegen die [slachtoffer04] te zeggen dat zij geld nodig heeft geld nodig heeft voor een etentje

 • -

  aan te geven dat ze dit geld terug betaalt en

 • -

  dit geld niet terug te betalen

en

[slachtoffer05] heeft bewogen tot de afgifte van enig goed, het verlenen van een dienst, het ter beschikking stellen van gegevens, het aangaan van een schuld en/of het teniet doen van een inschuld, te weten een of meer geldbedragen, van in totaal 770 Euro, door

 • -

  zich voor te doen als de zus van de buurman,

 • -

  tegen die [slachtoffer05] te zeggen dat zij geld nodig heeft voor een taxi omdat zij pech heeft met haar auto,

 • -

  te vragen of zij geld mag lenen,

 • -

  aan te geven dat ze dit geld de volgende dag terug betaalt en

 • -

  dit geld niet terug te betalen

en

[slachtoffer06] heeft bewogen tot de afgifte van enig goed, het verlenen van een dienst, het ter beschikking stellen van gegevens, het aangaan van een schuld en/of het teniet doen van een inschuld, te weten een pinpas (op naam van [slachtoffer06] ) met pincode, door

 • -

  zich voor te doen als (nieuwe) buurvrouw,

 • -

  tegen die [slachtoffer06] te zeggen dat zij geld nodig heeft voor de auto van haar man,

 • -

  te vragen of zij geld mag lenen,

 • -

  aan te geven dat ze dit geld de volgende morgen terug betaalt en

 • -

  dit geld niet terug te betalen;

2.
zij op of omstreeks 6 december 2018 te Graft, gemeente Alkmaar [slachtoffer07] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht en/of met zware mishandeling, door die [slachtoffer07] dreigend de woorden toe te voegen "Ik maak je dood" en/of "Mijn broer gaat jou in je eigen huis afslachten, zodat je familie het kan zien. Ik ga je zoeken." en/of "Ik laat je afmaken", althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking;

3.
zij op of omstreeks 6 december 2018 te Graft, gemeente Alkmaar opzettelijk een ambtenaar, te weten [slachtoffer07] , brigadier van politie Eenheid Noord-Holland, gedurende of ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn bediening, in zijn tegenwoordigheid, mondeling heeft beledigd, door hem de woorden toe te voegen: "Vieze kankerleijer, vieze kankermongolen en kankerhond", althans woorden van gelijke beledigende aard en/of strekking.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zal het hof deze verbeterd lezen. De verdachte wordt daardoor niet in de verdediging geschaad.

Vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd, omdat het hof komt tot een enigszins andere bewezenverklaring dan de politierechter.

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1, 2 en 3 tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

1.
zij op tijdstippen in de periode van 16 november 2018 tot en met 6 december 2018 te Wormerveer, Zaandijk en Zaandam, in de gemeente Zaanstad en te Graft, in de gemeente Alkmaar, meermalen (telkens) met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen door het door een samenweefsel van verdichtsels,

[slachtoffer01] heeft bewogen tot de afgifte van enig goed, te weten een geldbedrag van in totaal 200 Euro, door

 • -

  zich voor te doen als een vriendin van zijn dochter,

 • -

  zich voor te doen als een buurtbewoner,

 • -

  tegen die [slachtoffer01] te zeggen dat zij geld nodig heeft voor het (laten) wegslepen van haar auto,

 • -

  aan te geven dat ze dit geld binnen 3 dagen terug betaalt en dit geld niet binnen 3 dagen terug te betalen

en

[slachtoffer02] heeft bewogen tot de afgifte van enig goed, te weten een geldbedrag van in totaal 500 Euro, door

 • -

  zich voor te doen als een buurvrouw,

 • -

  tegen die [slachtoffer02] te zeggen dat zij geld nodig heeft voor het (laten) wegtakelen van haar auto,

 • -

  te vragen of zij 500 Euro mag lenen,

 • -

  aan te geven dat ze dit geld de volgende dag terug betaalt en dit geld niet de volgende dag terug te betalen

en

[slachtoffer03] heeft bewogen tot de afgifte van enig goed, te weten een geldbedrag van in totaal 380 Euro, door

 • -

  zich voor te doen als een buurvrouw en kennis,

 • -

  tegen die [slachtoffer03] te zeggen dat zij geld nodig heeft om de ANWB te betalen,

 • -

  aan te geven dat ze dit geld binnen 3 dagen terug betaalt en dit geld niet binnen 3 dagen terug te betalen

en

[slachtoffer04] heeft bewogen tot de afgifte van enig goed te weten een geldbedrag van in totaal 150 Euro, door

 • -

  zich voor te doen als een buurvrouw en kennis,

 • -

  tegen die [slachtoffer04] te zeggen dat zij geld nodig heeft geld nodig heeft voor een etentje

 • -

  aan te geven dat ze dit geld terug betaalt en dit geld niet terug te betalen

en

[slachtoffer05] heeft bewogen tot de afgifte van enig goed, te weten een geldbedrag van in totaal 770 Euro, door

 • -

  zich...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT