Uitspraak Nº 6130136 KK EXPL 17-696. Rechtbank Amsterdam, 2017-08-23

Datum uitspraak:2017/08/23
Uitgevende instantie::Rechtbank Amsterdam
 
GRATIS UITTREKSEL
RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht - team kanton

zaaknummer: 6130136 KK EXPL 17-696

vonnis van: 23 augustus 2017

func.: 245

Vonnis van de kantonrechterkort geding

I n z a k e

de besloten vennootschap D&B The Facility Group B.V.

gevestigd te Amsterdam

eiseres, nader te noemen: D&B

gemachtigde: mr. P.L. Visser

t e g e n

de besloten vennootschap [gedaagde]

gevestigd te Amstelveen

gedaagde, nader te noemen: [gedaagde]

gemachtigde: mr. F.J.H. Mulder

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

Bij dagvaarding van 7 juli 2017 heeft D&B een voorziening gevorderd. Voorafgaand aan de zitting hebben D&B en [gedaagde] stukken ingezonden, c.q. producties ingediend.

Ter terechtzitting van 31 juli 2017 is de zaak mondeling behandeld. D&B is verschenen bij [naam 1] en [naam 2] en de gemachtigde. [gedaagde] is verschenen bij [naam 3] en [naam 4] en de gemachtigde. Daarnaast waren diverse belangstellenden aanwezig.

Beide partijen hebben een (uitgebreide) toelichting verstrekt, deels aan de hand van ingebrachte pleitnotities. De kantonrechter heeft vervolgens vragen gesteld en de zaak met partijen besproken. Aan het eind van de zitting is in overleg met partijen de zaak aangehouden, teneinde te bezien of partijen een schikking konden bereiken. [gedaagde] heeft de kantonrechter verzocht voor de (mogelijke) voortzetting van het kort geding, ter plaatse te komen kijken, aan welk verzoek D&B zich heeft gerefereerd.

Bij brieven van 8 augustus 2017 hebben partijen de kantonrechter bericht dat een regeling in der minne niet kon worden bereikt. Op 10 augustus 2017 heeft de kantonrechter met de griffier, voorafgaand aan de voortgezette mondelinge behandeling, de locatie waar het geschil om draait, gelegen aan [adres] , bezocht.

Aansluitend is de mondelinge behandeling in het Gerechtsgebouw voortgezet, waarbij beide partijen nogmaals het woord hebben gevoerd.

Vonnis is vervolgens bepaald op heden.


GRONDEN VAN DE BESLISSING

1. Als uitgangspunt in dit geding geldt het navolgende:

1.1.

D&B is een dienstverlener, die een veelheid van facilitaire diensten aanbiedt, zoals beveiliging, receptiediensten, schoonmaak, catering en management. D&B opereert in het hogere marktsegment. [gedaagde] is eigenaar van (de kantoor-ruimte in) het zogenoemde Heempark, een gebouw aan de [adres] (verder het complex en/of het Heempark).

1.2.

Het Heempark is een opvallend en representatief vrijstaand kantoorgebouw, met verschillende vleugels van ieder meerdere verdiepingen, die in het midden ver-bonden zijn door een monumentale gemeenschappelijke entree. Het Heempark staat in een parkachtige tuin met een vijver, een oprijlaan en een parkeer-gedeelte voor de entree. De vorige huurder van het Heempark was Omnity, die het complex in 2015 heeft verlaten.

1.3.

[gedaagde] heeft een deel van het Heempark aan D&B te huur aangeboden. De huuraanbieding van 19 februari 2015 van [gedaagde] vermeldt:
“Heempark I” is een zeer representatief vrijstaand kantoorgebouw op loopafstand van het oude dorp van Amstelveen. Het gehuurde bestaat uit ca. 1.245 m2 kantoorruimte op de 2e verdieping van het gehuurde, dit is inclusief een aandeel in de algemene ruimte en het restaurant.

1.4.

Bij overeenkomst van 10 juli 2015 heeft D&B 1.245 m2 in het complex gehuurd. Het door D&B gehuurde deel bevindt zich op de derde verdieping van een van de vleugels van het complex. D&B heeft flink in het gebouw geïnvesteerd. Conform de afspraken heeft ook [gedaagde] aanzienlijke investeringen gedaan, onder meer door de entree ten behoeve van D&B te verbouwen.

1.5.

De huur is ingegaan 1 januari 2016 en loopt tot en met 31 december 2020. De huur is gesloten voor 5 jaar, met twee verlengingsopties van 5 jaar en een breakoptie voor de huurder. De huurovereenkomst bepaalt dat...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT