Uitspraak Nº C/03/249770 / HA RK 18-116. Rechtbank Limburg, 2018-05-17

Datum uitspraak:17 mei 2018
Uitgevende instantie::Rechtbank Limburg
 
GRATIS UITTREKSEL

beschikking

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Maastricht

zaaknummer / rekestnummer: C/03/249770 / HA RK 18-116

Beschikking van 17 mei 2018

in de zaak van

[verzoeker] ,

wonend te [woonplaats] ,

thans in verzekerde bewaring gesteld in PI Limburg, locatie De Geerhorst te Sittard, gemeente Sittard-Geleen,

verzoeker,

advocaat mr. D. Steffens te Utrecht.

1 De procedure
1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de aankondiging van een verzoek tot opheffing c.q. schorsing van de inbewaringstelling van mr. Steffens, zoals ontvangen op 4 mei 2018,

 • -

  de voordracht tot verlenging van de inbewaringstelling met bijlagen van

mr. B.R.M. de Bruijn (hierna: de RC), zoals ontvangen op 14 mei 2018,

 • -

  het gemotiveerde verzoekschrift tot opheffing c.q. schorsing van de inbewaringstelling met bijlagen, zoals ontvangen op 15 mei 2018,

 • -

  de mondelinge behandeling op 15 mei 2018.

1.2.

Ter zitting zijn verschenen:

 • -

  [verzoeker] , bijgestaan door mr. Steffens;

 • -

  mr. T.J.A. Caron namens de curator mr. M.M.H.J. Rompelberg.

2 De feiten
2.1.

Bij vonnis van deze rechtbank van 4 april 2017 zijn in staat van faillissement verklaard:

 • -

  de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TARGOS FLEX B.V., tevens handelend onder de naam TARGOS TECHNIEK, JANSSEN WORKS en DUTCH JOB CENTRE, (hierna: Flex)
  statutair gevestigd te Kerkrade, vestigingsadres te Echt, gemeente Echt-Susteren;

 • -

  de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TARGOS CONTRACTING B.V., (hierna: Contracting)
  statutair gevestigd te Kerkrade, vestigingsadres te Echt, gemeente Echt-Susteren;

met benoeming van mr. B.R.M. de Bruijn tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. M.M.H.J. Rompelberg tot curator (insolventienummers F.03/17/105 en F.03/17/108).

2.2.

Ten tijde van het faillissement was verzoeker [verzoeker] , hierna genoemd: [verzoeker] , bestuurder van zowel Flex als Contracting.

2.3.

Op 6 juli 2017 heeft een faillissementsverhoor plaatsgevonden ten overstaan van de RC.

2.4.

Bij aangetekende brief van 20 juli 2017 heeft de curator [verzoeker] persoonlijk aansprakelijk gesteld voor terugbetaling van een geldbedrag van € 490.150,90 dat in strijd met de daarvoor geldende regels van de G-rekeningen van Flex en Contracting aan de G-rekening van Merrem&La Porte B.V. is overgemaakt, een vennootschap waarvan de heer [naam bestuurder] (hierna: [naam bestuurder] ) getrapt bestuurder is. [naam bestuurder] is bestuurder van De Uitzendgroep B.V., een vennootschap die de moedermaatschappij is van alle De Graaf Groep vennootschappen en waarvan [verzoeker] getrapt bestuurder is.

2.5.

De curator heeft [verzoeker] schriftelijk verzocht om de financiële administratie van Flex en Contracting ter beschikking te stellen, maar deze heeft die informatie niet verstrekt.

2.6.

Bij beschikking van deze rechtbank van 19 april 2018 is op voordracht van de RC na een verzoek daartoe van de curator de inbewaringstelling gelast van [verzoeker] .

2.7.

Op 20 april 2018 is de curator vergezeld van medewerkers en politieagenten binnengetreden ex artikel 93a Fw op het woonadres van verzoeker, het kantoor in Echt (van Flex en Contracting) en het kantoor in Zaltbommel van De Graaf Groep B.V. aan welke vennootschap kort voor de faillissementen van Flex en Contracting activa en activiteiten van die vennootschappen waren overgedragen. Daarbij zijn door de curator vele bescheiden, computers, tablets, telefoons, etc. onder zich genomen.

2.8.

Op 20 april 2018 heeft tevens een faillissementsverhoor ten overstaan van de RC plaatsgevonden. Na dit verhoor is [verzoeker] op 20 april 2018 in bewaring gesteld in de PI te Sittard. Voor een dergelijk verhoor was tevens opgeroepen [naam bestuurder] , die tot 16 maart 2017 middellijk bestuurder van Flex en Contracting is geweest. [naam bestuurder] heeft aan die oproep geen gehoor gegeven.

2.9.

Op 24 april 2018 heeft de curator aan de heer [naam registeraccountant] RA, die binnen De Graaf Groep B.V. financiële stukken opstelt, een lijst met 50 vragen gestuurd (via een e-mail aan mr. Steffens). De curator heeft via mr. Steffens de antwoorden op die vragen ontvangen.

2.10.

Op 30 april 2018 heeft de curator mede naar aanleiding van de stukken die op het woonadres en voormelde kantooradressen zijn aangetroffen een lijst met 52 nieuwe vragen gesteld. Op 2 mei 2018 heeft mr. Steffens de antwoorden op die 52 vragen aan de curator ter beschikking gesteld.

2.11.

Na diverse verzoeken van de curator om de financiële administratie van Flex en Contracting aan hem ter beschikking te stellen, waaronder de saldibalansen, en nadat hem eerst telkens onjuiste of onvolledige gegevens zijn aangereikt (voor 30 april 2018, op 4 mei 2018 en op 7 mei 2018), zijn deze gegevens pas op 8 mei 2018 correct aan de curator verstrekt.

3 De voordracht van de RC en de verzoeken van [verzoeker]
3.1....

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT