Uitspraak Nº C/05/405567 / FA RK 22-1926. Rechtbank Gelderland, 2022-10-20

CourtRechtbank Gelderland (Neederland)
ECLIECLI:NL:RBGEL:2022:5930
Date20 Octubre 2022
Docket NumberC/05/405567 / FA RK 22-1926

beschikking

RECHTBANK GELDERLAND

Familie- en jeugdrecht

Zittingsplaats Arnhem

Zaakgegevens: C/05/405567 / FA RK 22-1926

Datum uitspraak: 20 oktober 2022

beschikking geschil ouderlijk gezag

in de zaak van

[naam vader] , hierna de vader,

wonende te [woonplaats] ,

advocaat mr. J.W.C. Giebels te Nijmegen

tegen

[naam moeder] , hierna de moeder,

wonende te [woonplaats] ,

advocaat mr. E. Maalsen te Nijmegen

1 Het verloop van de procedure
1.1.

Het procesverloop blijkt uit de volgende stukken:

- het verzoekschrift van de vader, ingekomen op 28 juni 2022,

- het verweerschrift van de moeder van 14 juli 2022,

- het F9-formulier van de vader van 3 oktober 2022 met brief en bijlage 6-8,

- het F9-formulier van de vader van 5 oktober 2022 met brief en aanpassing van het verzoek.

1.2.

Tijdens de mondelinge behandeling van 7 oktober 2022 zijn gehoord:

- de vader, bijgestaan door mr. J.W.C. Giebels,

- de moeder, bijgestaan door mr. E. Maalsen,

- een vertegenwoordigster van de Raad voor de Kinderbescherming (de Raad).

2 De feiten
2.1.

Partijen hebben een relatie met elkaar gehad.

2.2.

Zij hebben samen drie kinderen:

 • -

  [kind 1] , geboren op [geboortedatum] in [geboorteplaats] ,

 • -

  [kind 2] , geboren op [geboortedatum] in [geboorteplaats] ,

 • -

  [kind 3] , geboren op [geboortedatum] in [geboorteplaats] .

Ouders zijn gezamenlijk belast met het ouderlijk gezag. De kinderen hebben hun hoofdverblijfplaats bij de moeder.

3 Het verzoek en het verweer
3.1.

De vader verzoekt (na wijziging), voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

 • -

  primair te bepalen dat de moeder gehouden is de kinderen te noemen bij hun officiële namen [voornaam kind 1] , [voornaam kind 2] en [voornaam kind 3] en hen aan derden op deze wijze voor te stellen,

 • -

  subsidiair te bepalen dan wel voor recht te verklaren dat partijen de kinderen bij alle instanties, waaronder niet limitatief opgesomd de school, de huisarts, het ziekenhuis, de (ziektekosten)verzekeringsmaatschappij, de tandarts en sportclubs voorstellen met en laten registreren onder hun namen zoals vermeld in de geboorteaktes, te weten [voornaam kind 1] , [voornaam kind 2] en [voornaam kind 3] , dan wel een zodanige beslissing omtrent het gebruik van de namen van de kinderen te nemen als de rechtbank juist acht.

3.2.

De moeder voert verweer en concludeert tot afwijzing.

4 De beoordeling

Waar gaat het over?

4.1.

Partijen zijn het niet eens over het gebruik van de voornamen van hun kinderen. De man wenst dat de officiële namen van de kinderen worden gebruikt in hun dagelijks leven en voor de registratie bij organisaties en instanties. De vrouw...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT