Uitspraak Nº C/08/251560 / KG ZA 20-149. Rechtbank Overijssel, 2020-07-24

Datum uitspraak:24 juli 2020
Uitgevende instantie::Rechtbank Overijssel
 
GRATIS UITTREKSEL
RECHTBANK OVERIJSSEL

Team Familie- en Jeugdrecht

Zittingsplaats Almelo

zaaknummer: C/08/251560 / KG ZA 20-149

vonnis in kort geding van 24 juli 2020

inzake

[eiser] ,

verder te noemen: de man of de vader,

wonende te [plaats] (Curaçao),

eiser,

advocaat: mr. S.C.A. van Vlijmen,

en

[verweerder] ,

verder te noemen: de vrouw of de moeder,

wonende te [woonplaats] ,

verweerder,

advocaat: mr. D. Beuving.

1 Het procesverloop
1.1.

De voorzieningenrechter heeft kennisgenomen van de volgende stukken:

- de dagvaarding van 21 juli 2020;

- een op 22 juli 2020 binnengekomen brief van mr. Beuving van 22 juli 2020 met bijlagen;

- een op 22 juli 2020 binnengekomen e-mail van mr. Beuving met bijlage.

1.2.

De mondelinge behandeling van de zaak heeft met gesloten deuren via Skype plaatsgevonden op 23 juli 2020. Ter zitting zijn verschenen: de man, bijgestaan door

mr. Van Vlijmen en de vrouw bijgestaan door mr. Beuving. Namens de raad voor de kinderbescherming, verder te noemen: de raad, is verschenen de heer [A] .

2 De feiten
2.1.

Partijen hebben een affectieve relatie gehad, uit welke relatie zijn geboren:

[minderjarige 1] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 2007,

[minderjarige 2] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 2008,

1.2.

[minderjarige 3] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 2010.

De man heeft voornoemde minderjarigen erkend. De man en de vrouw hebben het gezamenlijk gezag over [minderjarige 1] en [minderjarige 2] . De vrouw heeft alleen het gezag over [minderjarige 3] .

2.2.

Bij beschikking van 8 april 2016 heeft deze rechtbank bepaald dat de inhoud van het door partijen op 25 december 2015 ondertekende ouderschapsplan deel uitmaakt van die beschikking. Voorts is bepaald dat de man een bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen zal voldoen.

3 De vordering in conventie

De man vordert de voorzieningenrechter bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad te verklaren:

Primair:

I. de vrouw te veroordelen haar volledige medewerking te verlenen aan het invullen en

ondertekenen van de toestemmingsformulieren voor reizen met een minderjarig kind naar het buitenland en alle benodigde documenten bij te voegen (zoals die blijken uit het formulier) voor het verblijf van de minderjarigen [minderjarige 1] , [minderjarige 2] en [minderjarige 3] gedurende de periode van [datum] augustus 2020 tot en met [datum] augustus 2020 in Curaçao bij de man ( [het adres] te [plaats] , Curaçao);

waarbij door de rechtbank wordt bepaald dat de kinderen onder begeleiding van KLM (de Unaccompanied Minor Service) mogen vliegen, en de vrouw wordt veroordeeld de kinderen op [datum] augustus 2020 op Schiphol na het inchecken (in Vertrekhal 2 Balie 9) uiterlijk 2,5 uur voor vertrek van vlucht [vluchtnummer] naar Curaçao, over te dragen aan het KLMpersoneel, waarbij de kinderen ieder in het bezit zijn van hun paspoort, het door de vrouw ondertekende toestemmingsformulier voor reizen met een minderjarig kind naar het buitenland (voorzien van alle bijlagen), hun negatieve Covid-19-PCR-test en gezondheidsverklaring alsmede hun vliegticket;

dit alles op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 1.000 per dag of gedeelte daarvan dat de vrouw nalaat uitvoering te geven aan het ten deze te wijzen vonnis;

Subsidiair:

II. verzoekt de man de rechtbank vervangende toestemming te verlenen voor het verblijf van de minderjarigen [minderjarige 1] en [minderjarige 2] gedurende de periode van [datum] augustus 2020 tot en met [datum] augustus 2020 in Curaçao bij de man ( [het adres] te [plaats] , Curaçao),

alsmede de vrouw te veroordelen haar volledige medewerking te verlenen aan het invullen en ondertekenen van het toestemmingsformulier voor reizen met een minderjarig kind naar het buitenland en alle benodigde documenten bij te voegen (zoals die blijken uit dit formulier) voor het verblijf van [minderjarige 3] gedurende de periode van [datum] augustus 2020 tot en met [datum] augustus 2020 in Curaçao bij de man ( [het adres] te [plaats] , Curaçao),

waarbij door de rechtbank wordt bepaald dat de kinderen onder begeleiding van KLM (de Unaccompanied Minor Service) mogen vliegen, en de vrouw wordt veroordeeld de kinderen op [datum] augustus 2020 op Schiphol na het...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT