Uitspraak Nº C/08/249511 / KG RK 20-273. Rechtbank Overijssel, 2020-07-30

Datum uitspraak:30 juli 2020
Uitgevende instantie::Rechtbank Overijssel
 
GRATIS UITTREKSEL

beslissing

RECHTBANK OVERIJSSEL

Wrakingskamer

Zittingsplaats Zwolle

zaaknummer: C/08/249511 / KG RK 20-273

Beslissing van 30 juli 2020

in de zaak van

[verzoeker] ,

wonende te [woonplaats] ,

verzoeker tot wraking,

advocaat mr. A.R. Ytsma te Haarlem.

1 De procedure
1.1.

Op 4 juni 2020 heeft verzoeker het verzoek tot wraking gedaan van mr. S. Taalman, rechter in deze rechtbank en in die hoedanigheid belast met de behandeling van de strafzaken die zijn geregistreerd onder parketnummers 08-015723-20, 08-114797-19 en 08-130969-19.

1.2.

De schriftelijke reactie van mr. Taalman is op 10 juni 2020 ontvangen; zij heeft niet berust in de wraking.

1.3.

In verband met overheidsmaatregelen die zijn uitgevaardigd als gevolg van de uitbraak van het coronavirus heeft de mondelinge behandeling op 16 juli 2020 plaatsgevonden via een Skype-verbinding. Bij de mondelinge behandeling is verzoeker verschenen, bijgestaan door zijn advocaat. Zowel verzoeker als zijn advocaat hebben (via e-mail) pleitaantekeningen overgelegd. Mrs. Taalman en E. Agelink (officier van justitie) zijn met kennisgeving niet verschenen.

2 De beoordeling
2.1.

Verzoeker is door het OM gedagvaard om terecht te staan voor overtreding van de aan hem opgelegde gedragsaanwijzing, (onder meer) inhoudende dat hij zich niet op het sportpark van zijn zoon mag begeven. Daarnaast wordt verzoeker verdacht van belaging en bedreiging van zijn ex-partner.

2.2.

Aan zijn verzoek tot wraking heeft verzoeker, samengevat, ten grondslag gelegd dat mr. Taalman zijn verzoek om de heer [naam] (pedagoog) als deskundige op het gebied van ouderverstoting dan wel getuige ter terechtzitting te horen, ten onrechte heeft geweigerd. Volgens verzoeker is ouderverstoting een centraal thema in zijn strafproces en wil hij het debat daarover gevoerd zien. Nu mr. Taalman de verdediging dit belet, wordt afgestevend op een veroordeling. Bovendien is [naam] ooit eerder als deskundige benoemd door een ander gerecht, aldus verzoeker. Ter zitting heeft verzoeker de volgende omstandigheden aangevoerd die volgens hem zouden moeten leiden tot toewijzing van zijn verzoek tot wraking van mr. Taalman:

- dat het begon met de onverhoedse mededeling van mr. Taalman op 4 juni 2020 dat zij twijfelde of zij [naam] als deskundige moest horen;

- dat mr. Taalman [naam] had gegoogled en dat zij de verdediging een aantal quotes voorhield van uitspraken die [naam] zou hebben gedaan over de rechterlijke macht (zie de reactie van mr. Taalman d.d. 10 juni 2020);

- dat mr. Taalman die quotes voorhield zonder enige context te verschaffen (het is nooit verstandig te reageren als de context niet wordt verschaft);

- dat mr. Taalman niet op voorhand die twijfel en de artikelen met de aangehaalde quotes deelde met de verdediging, terwijl dat naar de verdediging wel had gemoeten, zodat de verdediging daarover van tevoren kon nadenken; daarentegen wachtte mr. Taalman met haar verrassingsaanval op zitting;

- dat mr. Taalman op zitting liet weten dat zij nog wel wilde heenstappen over dat [naam] niet in het NRGD stond en dat hij wel een deskundige is op het gebied van ouderverstoting, maar dat zij twijfels had over zijn onafhankelijkheid en onpartijdigheid, met name omdat hij kritiek had op de rechterlijke macht en dat hij had gedemonstreerd voor de rechtbank in de zaak van verzoeker;

- dat de verdediging heeft voorgesteld om [naam] op deze punten en ook over de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT