Uitspraak Nº C-09-546867- KG ZA 18-84. Rechtbank Den Haag, 2018-02-07

Datum uitspraak:2018/02/07
Uitgevende instantie::Rechtbank Den Haag
 
GRATIS UITTREKSEL
Rechtbank den haag

Team handel - voorzieningenrechter

zaak- / rolnummer: C/09/546867 / KG ZA 18-84

Vonnis in kort geding van 7 februari 2018 (bij vervroeging)

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ROOMPOT RECREATIE BEHEER B.V.,

gevestigd te Kamperland,

eiseres,

advocaat mr. R. Klöters te Amsterdam,

tegen:

1. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

CONSUMENTENBOND,

gevestigd te Den Haag,

2. [gedaagde sub 2] ,

in haar hoedanigheid van redacteur bij gedaagde sub 1,

wonende te [woonplaats] ,

gedaagden,

advocaat mr. J.L. Naves te Den Haag.

Partijen worden hierna respectievelijk aangeduid als enerzijds 'Roompot' en anderzijds 'de Consumentenbond' en ' [gedaagde sub 2] ' (gezamenlijk ook wel als 'Consumentenbond cs').

1 De procedure
1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaardingen;

- de akte overlegging producties van Roompot;

- de brief van Consumentenbond cs van 29 januari 2018, met producties;

- de op 30 januari 2018 gehouden mondelinge behandeling, waarbij door beide partijen pleitnotities - voor wat betreft Consumentenbond cs met producties - zijn overgelegd.

1.2.

Ter zitting is vonnis bepaald op heden.

2 De feiten

Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting wordt in dit geding van het volgende uitgegaan.

2.1.

De Consumentenbond is een vereniging die opkomt voor de belangen van consumenten. In dat verband informeert zij haar achterban door middel van (vergelijkende) warenonderzoeken en andere publicaties (onder andere) via de door haar - sedert 1953 - periodiek uitgegeven Consumentengids.

2.2.

[gedaagde sub 2] is als onderzoeker en redacteur van de Consumentengids werkzaam bij de Consumentenbond.

2.3.

De Consumentenbond heeft eind 2017 onderzoek gedaan naar de hygiëne van vakantiewoningen in 30 vakantieparken in Nederland. Tien daarvan betroffen parken van "Roompot" en "Hogenboom", die beide aan Roompot toebehoren.

2.4.

Op 9 januari 2018 heeft [gedaagde sub 2] , als redacteur-onderzoeker, een tweetal e-mailberichten doen toekomen aan Roompot, met - onder meer - de volgende inhoud:

"Bij deze wil ik u ervan op de hoogte brengen dat de Consumentenbond onlangs een onderzoek heeft uitgevoerd naar de schoonmaak van vakantiehuizen. We hebben daarbij 30 verschillende vakantieparken, verspreid over Nederland, in het geheim bezocht. In ieder vakantiepark hebben we 1 vakantiehuisje geboekt en beoordeeld. Bij (…) gaat het om 5 verschillende vakantieparken: (…). Door middel van een uitgebreide checklist is de schoonmaak van de huisjes visueel beoordeeld. Daarbij is ook gebruik gemaakt van een speciale UV-lamp. Daarnaast hebben we een aantal microbiologische testen uitgevoerd. De resultaten worden in de Consumentengids gepubliceerd. De informatie die u in deze mail van mij ontvangt, is daarom ook strikt vertrouwelijk .

Ik zal hieronder in het kort per park aangeven waar we zoal tegenaan liepen. Bij deze wil ik u verzoeken om op deze bevindingen te reageren. Het kan zijn dat uw reactie (deels) in het artikel wordt opgenomen. Wilt u daarbij ook aangeven hoe de schoonmaak is geregeld (eigen beheer of uitbesteed? En indien uitbesteed, aan welk bedrijf)? En hoe u de schoonmaak van de vakantiebungalows controleert?

(…)

Mocht u nog vragen hebben over het onderzoek, dan beantwoord ik die graag (liefst per mail). Uw reactie op de onderzoeksresultaten ontvangt ik het liefst per e-mail en graag zo spoedig mogelijk, in ieder geval vrijdag 12 januari "

Het ene e-mailbericht heeft betrekking op vijf onderzochte woningen op vijf vakantieparken van Roompot en het andere op vijf onderzochte woningen op vijf vakantieparken van Hogenboom.

2.5.

Bij brief van 10 januari 2018 heeft Roompot aan de Consumentenbond bericht dat de e-mailberichten van 9 januari 2018 onvoldoende informatie bieden, zodat zij daarop niet adequaat kan reageren. In verband hiermee formuleert zij in haar brief een aantal vragen met het verzoek aan de Consumentenbond om deze zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

2.6.

In reactie op die brief heeft de Consumentenbond - per e-mail - op 16 januari 2018, samengevat, aan Roompot bericht dat (i) zij op dat moment niet bereid is met Roompot een debat aan te gaan over de deugdelijkheid van het onderzoek, (ii) publicatie niet afhankelijk is van de vraag of Roompot het wel of niet eens is met het onderzoek en (iii) Roompot de gelegenheid wordt geboden om vóór 20 januari 2018 te reageren op de onderzoeksbevindingen zoals vermeld in de e-mailberichten van 9 januari 2018.

2.7.

Bij e-mailbericht van 18 januari 2018 heeft de Consumentenbond - mede in antwoord op de op 10 januari 2018 gestelde vragen - aan Roomport bericht (i) dat de vakantiewoningen in november 2017 zijn onderzocht (ii) welke vakantieparken in het onderzoek zijn betrokken en (iii) dat de huizen zowel visueel als microbiologisch zijn getest. Als bijlage is bij het bericht gevoegd een Exel-sheet betreffende de verschillende meetwaarden die bij...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT