Uitspraak Nº C/09/625801 / KG ZA 22-201. Rechtbank Den Haag, 2022-07-19

ECLIECLI:NL:RBDHA:2022:7186
Docket NumberC/09/625801 / KG ZA 22-201
Date19 Julio 2022
CourtRechtbank Den Haag (Neederland)

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/625801 / KG ZA 22-201

Vonnis in kort geding van 19 juli 2022

in de zaak van

de rechtspersoon naar vreemd recht

NOVARTIS AG,

te Bazel, Zwitserland,

eiseres,

advocaat mr. R.M. Kleemans te Amsterdam,

tegen

PHARMATHEN GLOBAL B.V.,

te Amstelveen,

gedaagde,

advocaat mr. O.P. Swens te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Novartis en Pharmathen genoemd worden.

1 De procedure
1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding van 11 maart 2022, met productie EP01 tot en met EP18;

 • -

  de akte houdende overlegging productie van Novartis, ingekomen ter griffie op 18 maart 2022, met productie EP19;

 • -

  de conclusie van antwoord, ingekomen ter griffie op 19 mei 2022, met productie GP01 tot en met GP27;

 • -

  de akte houdende overlegging producties van Novartis, ingekomen ter griffie op 2 juni 2022, met productie EP20 tot en met EP28;

 • -

  de akte houdende overlegging reactieve producties van Pharmathen, ingekomen ter griffie op 9 juni 2022, met productie GP28 tot en met GP31;

 • -

  de pleitaantekeningen van Novartis, ingekomen ter griffie op 20 juni 2022;

 • -

  de pleitnotities van Pharmathen, ingekomen ter griffie op 20 juni 2022;

 • -

  de reactieve pleitnotities van Pharmathen, ingekomen ter griffie op 21 juni 2022;

 • -

  de mondelinge behandeling van 28 juni 2022.

1.2.

Vonnis is bepaald op heden.

2 De feiten
2.1.

De Novartis-groep is een wereldwijd opererend farmaceutisch concern dat geneesmiddelen ontwikkelt, produceert en verhandelt. De Novartis-groep wordt geleid door Novartis.

2.2.

Novartis brengt een injecteerbaar LAR (Long Acting Release) product met octreotide op de markt onder de naam Sandostatine LAR. Octreotide lijkt op het lichaamseigen hormoon somatostatine en het blokkeert de aanmaak van veel soorten

hormonen. Octreotide wordt voorgeschreven in de behandeling van verschillende kankertumoren van organen die hormonen produceren, zoals bij acromegalie en gastro-enteropancreatische neuro-endocriene tumoren. Microdeeltjes bestaande uit een biologisch afbreekbaar polymeer in de vorm van glucose met D-L-lactid-co-glycolid-acid en octreotide acetaat worden door middel van een injectie in de spier ingespoten. De microdeeltjes geven de octreotide langzaam af aan de bloedbaan.

2.3.

Novartis is houdster van – onder andere – Europees octrooi EP 2 377 519 B1 (hierna: EP 519 of het Octrooi) getiteld “Pharmaceutical Composition Comprising Octreotide Microparticles”. EP 519 is verleend op 23 maart 2016 op een aanvraag van 18 november 2003 en doet een beroep op de prioriteitsdocumenten GB 0226993, gedateerd 19 november 2002, en GB 0227883, gedateerd 29 november 2002. Het Octrooi is tot en met 19 november 2023 van kracht en is gedesigneerd voor Nederland, Oostenrijk, België, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Italië, Liechtenstein, Portugal, Spanje, Zwitserland, Turkije en het Verenigd Koninkrijk.

2.4.

De onafhankelijke conclusies 1 en 2 van EP 519 luiden in de authentieke Engelse versie als volgt:

1. A process for the production of octreotide acetate microparticles comprising the steps of:

a) mixing octreotide acetate in methanol with methylene chloride containing a dissolved linear poly (lactide-co-glycolide) to form a solution; and

b) emulsifying said solution with the extraction medium, wherein said extraction medium is water or an aqueous buffered solution with a stabilizer;

c) immediately after the formation of emulsion, adding all at once said emulsion to an effective amount of an extraction medium to extract methylene to form said microparticles, wherein said extraction medium is water or an aqueous phase; and

d) collecting and drying the microparticles, e.g. freeze-drying or drying under vacuum.

2. A process for the production of octreotide acetate microparticles comprising the steps of:

a) mixing octreotide acetate in methanol with methylene chloride containing a dissolved linear poly (lactide-co-glycolide) to form a solution; and

b) mixing said solution with high shear stress with a suitable quantity of process medium in the ratio of 1 volume of said solution of step a) with 10 to up to 50 volumes of process medium, wherein said process medium is an aqueous phase;

c) hardening the microparticles by solvent evaporation under stirring; and

d) washing, collecting and drying the microparticles.

2.5.

Deze conclusies luiden in de onbestreden Nederlandse vertaling als volgt:

1. Werkwijze voor de vervaardiging van octreotideacetaatmicrodeeltjes, omvattende de stappen van:

a) mengen van octreotideacetaat in methanol met dichloormethaan dat een opgelost lineair poly(lactide-co-glycolide) bevat om een oplossing te vormen; en

b) emulgeren van de oplossing met het extractiemedium, waarbij het extractiemedium water of een waterige gebufferde oplossing met een stabilisator is;

c) direct na de vorming van de emulsie in één keer toevoegen van de emulsie aan een effectieve hoeveelheid van een extractiemedium om dichloormethaan te extraheren om de microdeeltjes te vormen, waarbij het extractiemedium water of een waterige fase is; en

d) verzamelen en drogen van de microdeeltjes, bijv. vriesdrogen of drogen onder vacuüm.

2. Werkwijze voor de vervaardiging van octreotideacetaatmicrodeeltjes, omvattende de stappen van:

a) mengen van octreotideacetaat in methanol met dichloormethaan dat een opgelost lineair poly(lactide-co-glycolide) bevat om een oplossing te vormen; en

b) mengen van de oplossing met hoge afschuifspanning met een geschikte hoeveelheid procesmedium in de verhouding van 1 volume van de oplossing van stap a) tot 10 tot ten hoogste 50 volumes procesmedium, waarbij het procesmedium een waterige fase is;

c) harden van de microdeeltjes door oplosmiddelverdamping onder roeren; en

d) wassen, verzamelen en drogen van de microdeeltjes.

2.6.

In de authentieke Engelse versie van de beschrijving van EP 519 is voorts - voor zover hier van belang - het volgende opgenomen:

[0004] Until now, no octreotide composition based on linear poly (lactide-co-glycolide) in sustained release form for parenteral administration has reached the market. The present invention provides a sustained release formulation of octreotide which is less expensive than the one available on the market and which is more easy to manufacture.

[0005] The present invention provides processes for manufacturing commercially acceptable octreotide acetate microparticles produced from linear poly (lactide-co-glycolide), hereinafter referred to as PLG, which have similar pharmacokinetic characteristics to SANDOSTATIN LAR with acceptable drug loading whilst also of high purity and which may be free from silicone oil and heptane.

(…)

[0022] Preferably the polymer used is poly (DL-lactide-glycolide), herein after referred as PLG.

The ratio of lactide to glycolide units in the PLG may vary between wide limits. It is however preferred to have a molar ratio of from 90 to 10 to 40:60 lactide to glycolide units, e.g. (i) 50:50 poly(lactide-glycolide) or (ii) 75:25 poly(lactide-glycolide) or (iii) 65:35 poly(lactide-glycolide).

The polymers may be pure poly(lactide-glycolide) polymers or copolymers with other units. Preferably they are pure poly(lactide-glycolide) polymers.

Typically, the average molecular weight of the PLG is from about 5,000 to about 70,000 daltons, e.g. 13,000, preferably it is from about 30,000 to about 70,000 daltons, especially from about 40,000 to about 60,000 daltons, more especially about 50,000 daltons.

The inherent viscosity of the PLG may vary between wide limits. It is however preferred to be in the range from about 0.1 to about 0.8 dL/g, e.g. from about 0.2 to about 0.8 dL/g in hexafluoroiso-propanol or preferably chloroform when measured under standard conditions, e.g. 20°C. A preferred example has a viscosity of from 0.45-0.55 dL/g in chloroform. Preferably, the polymer is amorphous. The linear polymer of the invention is not a star polymer and contains less than 5%, or preferably is free from, star polymers, e.g. a reaction product of a polyol containing at least 3 hydroxyl groups and having a molecular weight of up to 20,000 or a reactive derivative thereof and lactic acid or a reactive derivative thereof and glycolic acid or a functional derivative thereof. These star polymer products are disclosed, e.g.1

The linear polymers of the invention may be produced in conventional manner, e.g. using conventional techniques such as polycondensation and ring-opening of dimers. The production may be, e.g. according to the teachings of US patent 3 773,919. The polymer may be a reaction product of lactic acid or a reactive derivative thereof, e.g. D,L-lactide, and glycolic acid or a functional derivative thereof, e.g. glycolide. There may be present a suitable catalyst for the production of linear polymers for example zinc oxide, zinc carbonate, basic zinc carbonate, diethyl zinc, organotin compounds, for example stannous octoate (stannous 2-ethylhexanoate), tributylaluminium, titanium, magnesium or barium compounds or litharge. Stannous octoate (stannous 2-ethylhexanoate) is preferred.

2.7.

De Griekse vennootschap Pharmathen SA is in 1969 opgericht. De Pharmathen- groep bestaat inmiddels uit Europese farmaceutische ondernemingen op het gebied van – onder meer – generieke geneesmiddelen. In september 2015 heeft de Britse investeerder BC Partners de Pharmathen-groep overgenomen, waarna op 13 oktober 2016 Pharmathen is opgericht. Op 20 januari 2022 is de Pharmathen-groep overgenomen door de Zwitserse investeerder Partners Group.

2.8.

In de gedeponeerde jaarrekening over 2020 van Pharmathen is – onder meer – het volgende opgenomen:

Directors’ Report

PHARMATHEN GLOBAL BV: Report of the Management Board

...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT