Uitspraak Nº C/10/507777 / HA ZA 16-800. Rechtbank Rotterdam, 2018-11-14

Datum uitspraak:14 november 2018
 
GRATIS UITTREKSEL

vonnis

RECHTBANK ROTTERDAM

Team handel en haven

zaaknummer / rolnummer: C/10/507777 / HA ZA 16-800

Vonnis van 14 november 2018

in de zaak van

1. [eiser 1], kantoorhoudende te Den Haag,

2. [eiser 2], kantoorhoudende te Den Haag,

beiden in hun hoedanigheid van curator in het faillissement van de stichting Stichting Ruwaard van Puttenziekenhuis, gevestigd te Spijkenisse, gemeente Nissewaard,

eisers in conventie,

verweerders in reconventie,

advocaat mr. J.H.M. van de Wiel te Den Haag,

tegen

1. de maatschap Stafmaatschap Ruwaard van Puttenziekenhuis, gevestigd te Spijkenisse, gemeente Nissewaard,

3. de maatschap Maatschap Orthopedie Spijkenisse, gevestigd te Spijkenisse, gemeente Nissewaard,

4. de maatschap Maatschap Chirurgie Ruwaard van Puttenziekenhuis, gevestigd te Spijkenisse, gemeente Nissewaard,

5. de maatschap Maatschap Dermatologie Ruwaard van Putten Ziekenhuis, gevestigd te Spijkenisse, gemeente Nissewaard,

6. de maatschap Maatschap Gynaecologie Ruwaard van Putten Ziekenhuis, gevestigd te Spijkenisse, gemeente Nissewaard,

7. de maatschap Maatschap Plastische Chirurgie YSL & RPZ, gevestigd te Capelle aan den IJssel,

8. de maatschap Maatschap Cardiologie Ruwaard van Puttenziekenhuis, zonder bekende vestigingsplaats,

9. de maatschap Maatschap Longgeneeskunde Ruwaard van Puttenziekenhuis, zonder bekende vestigingsplaats,

10. de maatschap Maatschap Anesthesiologie Ruwaard van Puttenziekenhuis, zonder bekende vestigingsplaats,

12. [gedaagde 12], wonende te [woonplaats] ,

14. [gedaagde 14], wonende te [woonplaats] ,

15. [gedaagde 15], wonende te [woonplaats] ,

16. [gedaagde 16], wonende te [woonplaats] ,

17. [gedaagde 17], wonende te [woonplaats] ,

18. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [gedaagde 18], gevestigd te Rotterdam,

22. [gedaagde 22], wonende te [woonplaats] ,

23. [gedaagde 23], wonende te [woonplaats] ,

24. [gedaagde 24], wonende te [woonplaats] ,

25. [gedaagde 25], wonende te [woonplaats] ,

26. [gedaagde 26], wonende te [woonplaats] ,

27. [gedaagde 27], wonende te [woonplaats] ,

28. [gedaagde 28], wonende te [woonplaats] ,

29. [gedaagde 29], wonende te [woonplaats] ,

31. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Baldew Coeur B.V., gevestigd te Poortugaal, gemeente Albrandswaard,

32. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [gedaagde 32], gevestigd te Hellevoetsluis,

33. [gedaagde 33], wonende in [woonplaats] ,

34. [gedaagde 34], wonende te [woonplaats] ,

35. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [gedaagde 35], gevestigd te Oud-Beijerland,

38. [gedaagde 38], wonende te [woonplaats] ,

39. [gedaagde 39], wonende te [woonplaats] ,

40. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [gedaagde 40], gevestigd te Bleskensgraaf, gemeente Molenwaard,

41. [gedaagde 41], wonende te [woonplaats] ,

42. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [gedaagde 42], gevestigd te Rotterdam,

43. [gedaagde 43], wonende te Rotterdam,

44. [gedaagde 44], wonende te [woonplaats] ,

45. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [gedaagde 45], gevestigd te Brielle,

46. [gedaagde 46], wonende te [woonplaats] ,

47. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [gedaagde 47], gevestigd te [woonplaats] ,

48. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Nedgyn B.V., gevestigd te Spijkenisse, gemeente Nissewaard,

49. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Homedi B.V., gevestigd te Rotterdam,

50. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [gedaagde 50], gevestigd te Rotterdam,

51. [gedaagde 51], wonende te Stellendam, gemeente [woonplaats] ,

52. de maatschap Maatschap Radiologie Ruwaard van [woonplaats] Ziekenhuis, gevestigd te Spijkenisse, gemeente Nissewaard,

53. de maatschap Maatschap Internisten Ruwaard van Puttenziekenhuis, gevestigd te Spijkenisse, gemeente Nissewaard,

54. de maatschap Maatschap Urologie Williams & Bierkens, gevestigd te Spijkenisse, gemeente Nissewaard,

55. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Radiodiagnostiek J. Kols B.V., gevestigd te Hellevoetsluis,

56. [gedaagde 56], wonende te Burgh-Haamstede, gemeente [woonplaats] ,

57. [gedaagde 57], wonende te [woonplaats] ,

gedaagden in conventie,

eisers in reconventie,

advocaat mr. S.D.W. Gratama te Almere,

2. de maatschap Maatschap KNO Ruwaard van [woonplaats], gevestigd te Spijkenisse, gemeente Nissewaard,

11. [gedaagde 11], wonende te [woonplaats] ,

13. [gedaagde 13], wonende te [woonplaats] ,

19. [gedaagde 19], wonende te [woonplaats] ,

20. [gedaagde 20], wonende te [woonplaats] ,

21. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [gedaagde 21], gevestigd te Dirksland, gemeente Goeree-Overflakkee,

30. [gedaagde 30], wonende te [woonplaats] ,

36. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [gedaagde 36], gevestigd te Rotterdam,

37. [gedaagde 37], wonende te [woonplaats] ,

gedaagden in conventie,

eisers in reconventie,

advocaat mr. K.J. de Rooij te Amsterdam.

Partijen zullen hierna de Curatoren, de Stafmaatschap c.s. en de maatschap KNO c.s. genoemd worden. Alle gedaagden in conventie, eisers in reconventie gezamenlijk zullen als de Specialisten c.s. worden aangeduid. Afzonderlijk zullen zij ook worden aangeduid als de Stafmaatschap (gedaagde sub 1), de maatschappen (gedaagden sub 2 t/m 10 en 52, 53 en 54) en de specialisten (gedaagden sub 11 t/m 51 en 55, 56 en 57).

1 De procedure
1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaardingen van 1 en 2 augustus 2016, met producties;

 • -

  de conclusie van antwoord in conventie tevens conclusie van eis in reconventie van 23 november 2016 van de Stafmaatschap c.s., met producties;

 • -

  de conclusie van antwoord in conventie tevens conclusie van eis in reconventie van 23 november 2016 van de maatschap KNO c.s., met producties;

 • -

  de conclusie van repliek in conventie tevens conclusie van antwoord in reconventie van 8 maart 2017, met producties;

 • -

  de conclusie van dupliek in conventie tevens van repliek in reconventie van 12 juli 2017 van de Stafmaatschap c.s., met producties;

 • -

  de conclusie van dupliek in conventie tevens repliek in reconventie van 12 juli 2017 van de maatschap KNO c.s., met producties;

 • -

  de conclusie van dupliek in reconventie van 4 oktober 2017;

 • -

  de productie ten behoeve van het pleidooi (schema afrekening) van de Curatoren;

 • -

  de op 22 mei 2018 gehouden pleidooien en de ter gelegenheid daarvan overgelegde pleitnota's.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten
2.1.

Op 24 juni 2013 is de stichting Stichting Ruwaard van Putten Ziekenhuis (hierna: RPZ) in staat van faillissement verklaard, met benoeming van de Curatoren als zodanig. Daaraan voorafgaande waren op 5 juni 2013 in het kader van een zogenoemde pre-pack op verzoek van de directie van RPZ de later als curatoren benoemde advocaten benoemd als stille bewindvoerders van RPZ.

2.2.

RPZ exploiteerde tot haar faillietverklaring een algemeen ziekenhuis te Spijkenisse (hierna: het ziekenhuis).

2.3.

De specialisten zijn medisch specialisten die al dan niet via een besloten vennootschap een toelatingsovereenkomst hadden met RPZ. De specialisten oefenden (mede) in het ziekenhuis hun medisch-specialistische praktijk uit.

2.4.

De maatschappen zijn samenwerkingsverbanden van specialisten (dan wel hun besloten vennootschappen), onderverdeeld naar vakgroepen.

2.5.

De Stafmaatschap is opgericht op 1 januari 2012 in verband met de nieuwe bekostigingsstructuur van ziekenhuizen en medisch specialisten per die datum. Via de Stafmaatschap vonden vanaf die datum bepaalde betalingsstromen plaats. De Specialisten hebben de Stafmaatschap gemachtigd het honorarium voor hen bij RPZ te incasseren, die dat bij de zorgverzekeraars int en doorbetaalt aan de Stafmaatschap. De Stafmaatschap verdeelt het geïncasseerde over de specialisten c.q. hun maatschappen.

2.6.

Direct per faillissementsdatum (op 24 juni 2013 vanaf 0:00 uur) zijn de activiteiten van RPZ in het kader van een doorstart overgenomen door - eenvoudig weergegeven - de drie omliggende ziekenhuizen. Dat zijn het Maasstadziekenhuis, het Ikaziaziekenhuis en het Van Weel Bethesda Ziekenhuis.

2.7.

In het kader van de overname hebben de drie omliggende ziekenhuizen Spijkenisse Medisch Centrum B.V. (hierna: SMC) opgericht. SMC heeft de vaste activa van RPZ overgenomen.

2.8.

De praktijken van de specialisten zijn niet overgedragen aan SMC.

2.9.

SMC heeft als doorstartende partij alle ondernemingsactiviteiten van RPZ voortgezet. De behandeling van patiënten in het ziekenhuis is vanaf de faillissementsdatum door SMC gecontinueerd. Daarbij heeft SMC (mede) gebruik gemaakt van de diensten van (een groot aantal van) de specialisten, op basis van door SMC met elk van hen separaat gesloten arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd.

2.10.

De Curatoren hebben kort na de faillissementsdatum aan de specialisten bericht dat zij alle lopende...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT