Uitspraak Nº C/10/509032 / KG ZA 16-993. Rechtbank Rotterdam, 2016-09-30

Datum uitspraak:30 september 2016
 
GRATIS UITTREKSEL

vonnis

RECHTBANK ROTTERDAM

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/10/509032 / KG ZA 16-993

Vonnis in kort geding van 30 september 2016

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

2D VASTGOED BINNENWEG B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

eiseres,

advocaat mr. M. de Wijs,

tegen

de publiekrechtelijke rechtspersoon

GEMEENTE ROTTERDAM,

zetelend te Rotterdam,

gedaagde,

advocaat mr. J. de Rooij.

Partijen zullen hierna 2D Vastgoed Binnenweg en de gemeente Rotterdam genoemd worden.

1 De procedure
1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding

 • -

  de overgelegde producties

 • -

  de mondelinge behandeling

 • -

  de pleitnota van 2D Vastgoed Binnenweg

 • -

  de pleitnota van de gemeente Rotterdam.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten
2.1.

De gemeente Rotterdam is eigenaar van een onroerende zaak, gelegen op het adres [adres] (hierna ook te noemen: het pand).

2.2. 2

D Vastgoed Binnenweg is een dochteronderneming van 2D Vastgoed B.V. (hierna te noemen: 2D Vastgoed). 2D Vastgoed is een projectontwikkelaar. [persoon1] (hierna: [persoon1] ) is een bestuurder van 2D Vastgoed en indirect bestuurder van 2D Vastgoed Binnenweg.

2.3. 2

D Vastgoed heeft met de gemeente Rotterdam sinds (omstreeks) december 2013 onderhandeld over huur en/of koop van het pand door de speciaal hiervoor op te richten onderneming 2D Vastgoed Binnenweg. Deze onderhandelingen vonden plaats in het kader van een door de gemeente Rotterdam uitgeschreven tender, waarbij naast 2D Vastgoed nog één andere gegadigde was. Deze andere gegadigde is afgevallen.

2.4.

De gemeente Rotterdam heeft het [makelaarskantoor] opdracht gegeven te bemiddelen bij de verhuur en/of verkoop van het pand.

2.5.

[makelaarskantoor] heeft de tekst van een huurovereenkomst opgesteld en deze tekst doen toekomen aan 2D Vastgoed. 2D Vastgoed heeft (de uiteindelijke versie van) de huurovereenkomst ondertekend en opgestuurd naar de gemeente Rotterdam. In de tekst van deze overeenkomst staat onder meer dat ondertekening van de overeenkomst had te gelden als een aanbod, welk aanbod nog door de gemeente Rotterdam moet worden aanvaard.

2.6.

De gemeente Rotterdam heeft op 15 februari 2016 aan 2D Vastgoed medegedeeld dat zij het pand toch niet (eerst) wilde verhuren (waarna op een later moment verkoop zou plaatsvinden), maar (direct) verkopen.

2.7. 2

D Vastgoed heeft de verantwoordelijk wethouder ( [persoon2] ) per e-mailbericht van 17 februari 2016 verzocht, samengevat, om te bevorderen dat “de situatie” wordt besproken “hoe we dit dossier tot een correct en bevredigend einde kunnen brengen”. De wethouder heeft gereageerd met het bericht dat hij “e.e.a.” gaat uitzoeken en dat 2D Vastgoed van hem zal horen. Vervolgens heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de ambtenaar [persoon3] (hierna: [persoon3] ) van de gemeente Rotterdam en 2D Vastgoed.

2.8. 2

D Vastgoed heeft bij e-mailbericht van 24 februari 2016 het volgende medegedeeld aan [persoon3] :

“Beste [persoon3] ,

Je kunt je wel voorstellen dat ik erg blij ben met ons laatste telefoongesprek.

Ik wil je bij deze ook via de mail bevestigen welke afspraken we hebben gemaakt:

- er is geen sprake meer van de huur/koop constructie. De kunstuitleen heeft de huur opgezegd.

- wij kopen de nieuwe binnenweg 75/77 en de aangrensde panden in gouvernestraat voor de overeengekomen

prijs

- de transactie zal plaatsvinden voor 1 april as

- meenemen het gebouw langjarig in eigendom en verkopen zeker niet binnen een termijn van 5 jaar.

- in de plint wordt geen grootschalige supermarkt, zoals een Lidl, een jumbo oid, gerealiseerd. Eea is in de

brief die we je laatst stuurden, bevestigd. We zouden graag met jullie in overleg treden over een passend

alternatief, waaronder een versmarkt zoals bijv de Marqt.

Ik zou je willen vragen om het contract op naam te zetten van de BV waarin al ons Rotterdams vastgoed is

ondergebracht, Roffa vastgoed BV. Ik zal je maandag alle nadere gegevens toemailen.

Onze handen jeuken om daadwerkelijk te starten. Nogmaals dank en tot volgende week.

2.9.

[persoon3] heeft hierop bij e-mailbericht van 24 februari 2016 geantwoord:

“Hi [persoon1] ,

Dank voor je email. Ik zal onderstaand in een overeenkomst laten verwerken. De kunstuitleen heeft

inderdaad opgezegd, wij houden hun wel aan de verplichting zoals op genomen in hun huurovereenkomst.

Ergo de huur zullen zij moeten voldoen tot aan einde overeenkomst. Ik neem aan dat dit voor jullie geen

probleem is aangezien je dan nog enige cashflow genereert.

Ik spreek je maandag en nog een fijne vakantie.”

2.10.

[persoon1] heeft wethouder [persoon2] per e-mailbericht van 2 maart 2016 bedankt voor zijn inspanningen. Wethouder [persoon2] heeft bij e-mailbericht van 2 maart 2016 geantwoord:

“Beste [persoon1] ,

Ik had al van [persoon4] [een collega van [persoon3] ; voorzieningenrechter] bericht gekregen dat e.e.a. nu naar tevredenheid is opgelost, heel mooi! En uiteraard graag gedaan. Dank voor je mail en ik zal uiteraard met plezier de officiële handeling verrichten.

Hartelijke groet,”

2.11.

[makelaarskantoor] heeft de tekst van een koopovereenkomst opgesteld. 2D Vastgoed heeft (de uiteindelijke versie) van de koopovereenkomst ondertekend en aan de gemeente Rotterdam doen toekomen. Volgens de tekst van de overeenkomst bedraagt de koopsom

€ 1.470.000,- en zou levering van het pand plaatsvinden uiterlijk op 15 juni 2016. De tekst van deze overeenkomst bevat niet de bepaling dat ondertekening van de overeenkomst door 2D Vastgoed had te gelden als een aanbod, welk aanbod nog door de gemeente Rotterdam moest worden aanvaard.

2.12. 2

D Vastgoed heeft wethouder [persoon2] bij e-mailbericht van 3 mei 2016 medegedeeld dat het contract bij de gemeente Rotterdam lag om getekend te worden.

2.13.

[makelaarskantoor] heeft op enig moment aan 2D Vastgoed medegedeeld dat de gemeente Rotterdam de overeenkomst vooralsnog niet zou ondertekenen.

2.14.

De raadsman van 2D Vastgoed heeft bij brief van 8 juni 2016 aan de gemeente Rotterdam medegedeeld onverkorte nakoming van de overeenkomst te verlangen met levering van het pand uiterlijk 15 juni 2016.

2.15.

Tussen 2D Vastgoed en de gemeente Rotterdam heeft een onderhoud plaatsgevonden op 21 juni...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT