Uitspraak Nº C/15/300739 / KG ZA 20-158. Rechtbank Noord-Holland, 2020-06-19

CourtRechtbank Noord-Holland (Neederland)
ECLIECLI:NL:RBNHO:2020:4409
Date19 Junio 2020
Docket NumberC/15/300739 / KG ZA 20-158

vonnis

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Handel, Kanton en Insolventie

Zittingsplaats Haarlem

zaaknummer / rolnummer: C/15/300739 / KG ZA 20-158

Vonnis in kort geding van 19 juni 2020

in de zaak van

[eiser] ,

wonende te [plaats] ,

eiser,

advocaat mr. E. Doornbos te Badhoevedorp,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

OPTIMA FORMULA B.V.,

gevestigd te Achthuizen,

gedaagde,

vertegenwoordigd door [bestuurder] .

Partijen zullen hierna [eiser] en Optima Formula genoemd worden.

1 De procedure
1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding

 • -

  de mondelinge behandeling

 • -

  de pleitnota van Optima Formula.

1.2.

Na uitroeping van de zaak zijn verschenen:

 • -

  [eiser]

 • -

  mr. Doornbos voornoemd

 • -

  [bestuurder] , enig aandeelhouder en bestuurder van Optima Formula.

1.3.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten
2.1.

[eiser] is ontwikkelaar op het gebied van voedingssupplementen op basis van hennep. Na een daartoe op 5 juli 2019 verrichte aanvraag is op 17 oktober 2019 door het European Union Intellectual Property Office (EUIPO) geregistreerd het Uniewoordmerk ‘CBN’ (hierna: CBN) in de klassen 5 (o.a. voedingssupplementen en farmaceutische producten) en 29 (o.a. eetbare oliën en vetten):

2.2.

Optima Formula is een onderneming die zich bezig houdt met de productie en verkoop van ‘cannabinoïden producten’ (concentraten of individuele stoffen uit cannabis) en overige voedingssupplementen en medicijnen, waaronder ‘Optima CBN olie’. Dat product, inclusief verpakking, is op de website van Optima Formula als volgt afgebeeld:

2.3.

Op diezelfde website is over Optima CBN olie onder meer het volgende opgenomen:

2.4.

Bij e-mail van 3 maart 2020 heeft de advocaat van [eiser] Optima Formula onder meer medegedeeld dat [eiser] houder is van het recht op het merk CBN en Optima Formula gesommeerd om de inbreuk op dat merk (door de verkoop van Optima CBN) binnen 48 uur na verzending van de mail te staken en gestaakt te houden, alsmede alle reeds door [eiser] gemaakte kosten in verband met de inbreuk, begroot op een bedrag van € 750,00 exclusief BTW, aan [eiser] te voldoen.

2.5.

Optima Formula heeft niet aan de sommatie voldaan.

3 Het geschil
3.1.

[eiser] vordert om bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

- Optima Formula te veroordelen om met onmiddellijke ingang elk gebruik van de naam CBN, dan wel een andere naam met daarin de aanduiding CBN te staken en gestaakt te houden;

- Optima Formula te bevelen om binnen drie dagen na betekening van dit vonnis aan de raadsman van [eiser] een schriftelijke opgave, met aanhechting van kopie van alle ter staving van deze opgave relevante bescheiden, te verstrekken van alle verkopen van de producten waarvan CBN als naam wordt gevoerd vanaf 1 januari 2020 tot en met de datum van deze uitspraak;

- Optima Formula te veroordelen om aan [eiser] een dwangsom te betalen van € 5.000,00 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij niet aan de onder de twee hiervoor genoemde veroordelingen voldoet;

- Optima Formula te veroordelen in de redelijke en evenredige proceskosten die [eiser] heeft gemaakt, waaronder in ieder geval begrepen het griffierecht, de verschotten en de volledige advocaatkosten op grond van artikel 1019h Rv, te vermeerderen met de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW indien betaling van de proceskosten niet uiterlijk binnen 5 dagen na betekening van dit vonnis zal geschieden;

- De termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv te bepalen op zes maanden te rekenen vanaf de datum van dit vonnis.

3.2.

Aan zijn vordering legt [eiser] – kort gezegd – ten grondslag dat Optima Formula inbreuk maakt op het Uniemerk CBN van [eiser] door onder de aanduiding CBN een eigen olie op basis van Cannabinol te verkopen.

3.3.

Optima Formula voert tot haar verweer – naar de voorzieningenrechter begrijpt – aan dat [eiser] geen spoedeisend belang bij zijn vordering heeft, dat sprake is van voorgebruik sinds eind 2017 van de aanduiding CBN door Optima Formula, dat de merkregistratie door [eiser] van het merk CBN nietig is omdat (1) CBN de aanduiding van de werkzame stof (namelijk Cannabinol, afgekort ‘CBN’) is, (2) de aanduiding CBN daarmee louter beschrijvend is, en (3) Optima Formula op voorschrift van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit verplicht is de ingrediënten en...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT