Wraking (Raad van State)

1 resultaat voor Wraking (Raad van State)

  • Wraking van Council of State (Netherlands), 9 de Noviembre de 2011

    WRAKING. Verzoek tot wraking vanwege gang van zaken ter zitting. Verschil in opvatting tussen verzoeker en staatsraad omtrent de kern van de in hoger beroep voorgelegde zaak houdt geen verband met de (schijn van) partijdigheid van de staatsraad.

  • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT