Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Leeuwarden, June 22, 2010

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:2010/06/22
Uitgevende instantie::Rechtbank Leeuwarden
SAMENVATTING

Oormerken van schapen, conflict tussen twee plichten, ontbreken materiële wederrechtelijkheid, ontslag van rechtsvervolging.

 
GRATIS UITTREKSEL

RECHTBANK LEEUWARDEN

Sector straf

parketnummer 17/992600-08 VEV

verkort vonnis van de economische politierechter d.d. 21 juni 2010 in de zaak van het openbaar ministerie tegen de verdachte

[naam]

geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats],

wonende te [adres]

De economische politierechter heeft gelet op het ter terechtzitting gehouden onderzoek van 7 juni 2010. De verdachte is verschenen bij zijn gemachtigde R.H. van der Harst, broer van verdachte. De economische politierechter heeft de gemachtigde tot de verdediging toegelaten, omdat de tekst op de achterzijde van de dagvaarding inhoudt dat een verdachte zich bij de economische politierechter door een gemachtigde kan laten vertegenwoordigen. Dit is onjuist voor wat betreft de natuurlijke personen, maar verdachte mocht aan de tekst op de dagvaarding wel dat vertrouwen ontlenen. Derhalve heeft het onderzoek ter terechtzitting op tegenspraak plaatsgevonden.

Tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

hij op of omstreeks 11 september 2008 op één of meerdere locaties in de

gemeente Smallingerland, althans in Nederland, al dan niet opzettelijk, in

totaal 90, althans een aantal schapen, heeft gehouden, (zulks) terwijl dat

schaap/ die schapen niet overeenkomstig de Regeling identificatie en

registratie van dieren was/waren geïdentificeerd en/of geregistreerd.

Vordering officier van justitie

De officier van justitie heeft ter terechtzitting gevorderd:

- veroordeling voor het ten laste gelegde;

- oplegging van een geldboete van € 2.000,00, subsidiair 30 dagen vervangende hechtenis.

Bewezenverklaring

De economische politierechter acht het ten laste gelegde bewezen, met dien verstande dat:

hij op 11 september 2008 op meerdere locaties in de gemeente Smallingerland, opzettelijk, in totaal 90 schapen heeft gehouden, zulks terwijl die schapen niet overeenkomstig de Regeling identificatie en registratie van dieren waren geïdentificeerd en/of geregistreerd.

De verdachte zal van het meer of anders ten laste gelegde worden vrijgesproken, aangezien de economische politierechter dat niet bewezen acht.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezene levert op het misdrijf:

Overtreding van een voorschrift gesteld bij artikel 96 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, opzettelijk begaan.

Namens verdachte is gemotiveerd aangevoerd dat bewust is gewacht met oormerken, omdat dit koppel schapen leed onder een latent aanwezige besmetting met het virus ecthyma ofwel bekschurft. Wanneer...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT