Besluit van 23 november 2018 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet bekostiging financieel toezicht 2019

 
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 23 november 2018 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet bekostiging financieel toezicht 2019

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 20 november 2018, 2018-0000187909, directie Financiële Markten; Gelet op artikel 22, eerste lid, van de Wet bekostiging financieel toezicht 2019; Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet bekostiging financieel toezicht 2019 treedt, met uitzondering van artikel 21, in werking met...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT