Besluit van 3 december 2018 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet toezicht trustkantoren 2018 en het Besluit toezicht trustkantoren 2018

 
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 3 december 2018 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet toezicht trustkantoren 2018 en het Besluit toezicht trustkantoren 2018

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 29 november 2018, 2018-0000201664, directie Financiële Markten; Gelet op artikel 83 van de Wet toezicht trustkantoren 2018 en artikel 25 van het Besluit toezicht trustkantoren 2018; Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet toezicht trustkantoren 2018 en het Besluit toezicht...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT