Besluit van 3 juli 2020, houdende vaststelling van het tijdstip van gedeeltelijke inwerkingtreding van onderdeel I van de bijlage bij het Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet

Besluit van 3 juli 2020, houdende vaststelling van het tijdstip van gedeeltelijke inwerkingtreding van onderdeel I van de bijlage bij het Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 juli 2020, kenmerk 1636175-200760-WJZ; Gelet op artikel 8 van het Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet; Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Onderdeel I van de bijlage bij het Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet, treedt in werking op 1 september 2020, met uitzondering van paragraaf A.1, onder 3, onderdeel b en c, onder 4, onderdeel b en c, en onder 8, onderdeel b, paragraaf A.2, onder 3, onderdeel b en c, onder 4, onderdeel b en c, en onder 8, onderdeel b, en paragraaf B, onder 3, onderdeel b en c, en onder 4, onderdeel b en c.

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 3 juli 2020Willem-AlexanderDe Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge

Uitgegeven de veertiende juli 2020 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit regelt de inwerkingtreding van onderdeel I van de bijlage bij het Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet. Het betreft openbaarmaking door de NVWA op de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT