Besluit van 30 augustus 2019 tot wijziging van het Consulair besluit met betrekking tot de vermelding van de posten die bevoegd zijn tot het opmaken van geboorte- en overlijdensakten

 
INDEX
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 30 augustus 2019 tot wijziging van het Consulair besluit met betrekking tot de vermelding van de posten die bevoegd zijn tot het opmaken van geboorte- en overlijdensakten

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Buitenlandse Zaken van 20 juni 2019, nr. Min-BuZa.2019.3984-24;Gelet op artikel 1 van de Consulaire Wet;De afdeling Advisering van de Raad van State van het Koninkrijk gehoord (advies van 24 juli 2019, nr. W02.19.0193/II/K); Gezien het nader rapport van Onze Minister van Buitenlandse Zaken van 19 augustus 2019, nr. Min-BuZa.2019.4150-35; De bepalingen van het Statuut van het Koninkrijk in acht genomen zijnde;Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

In artikel 2 van het Consulair besluit vervalt «Abu Dhabi» en worden in de alfabetische volgorde ingevoegd «Dubai» en «Tel Aviv».

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad, in het Afkondigingsblad van Aruba, in het Publicatieblad van Curaçao en in het Afkondigingsblad van Sint Maarten zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 30 augustus 2019Willem-AlexanderDe Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok

Uitgegeven de dertiende september 2019 De Minister van Justitie en Veiligheid...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT