Besluit van 7 oktober 2019, houdende wijziging van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 in verband met aanpassing van de salarissen en de eindejaarsuitkering van de schoonmakers in dienst bij de Rijksschoonmaakorganisatie voor 2019

 
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 7 oktober 2019, houdende wijziging van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 in verband met aanpassing van de salarissen en de eindejaarsuitkering van de schoonmakers in dienst bij de Rijksschoonmaakorganisatie voor 2019

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 16Â september 2019, nr 2019-0000483895; Gelet op artikel 125, eerste lid, van de Ambtenarenwet;De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 25Â september 2019, no W04.19.0291/I); Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 2Â oktober 2019, nr 2019-0000512250; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 wordt als volgt gewijzigd:AIn artikel 25b wordt «2,2%» vervangen door «2,85%».BBijlage C van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 wordt vervangen door:

Bijlage C. van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984, bevattende een aantal functies en het daaraan verbonden salaris (salaris per maand in euro) per 1Â januari 2019

Groep

Functies

Leeftijd of diensttijd

1-1-2019

 1. Medewerker algemeen schoonmaakonderhoud I

  Medewerker schoonmaakonderhoud transportmiddelen I

  Schoonmaakmedewerker keuken/catering I

  ≤ 17 jaar

  610,25

  18 jaar

  770,84

  19 jaar

  928,44

  20 jaar

  1.095,25

  21 jaar

  1.264,14

  ≥ 22 jaar:Â

  0 dienstjaren

  1.527,37

  1 dienstjaar

  1.586,11

  2 dienstjaren

  1.646,28

  3 dienstjaren

  1.697,94

  ≥ 4 dienstjaren

  1.753,72

 2. Medewerker algemeen schoonmaakonderhoud II

  Medewerker schoonmaakonderhoud en services I

  Medewerker schoonmaakonderhoud transportmiddelen II

  Medewerker schoonmaakonderhoud vloeren I

  Schoonmaakmedewerker keuken/catering II

  ≤ 17 jaar

  642,39

  18 jaar

  812,46

  19 jaar

  982,28

  20 jaar

  1.159,04

  21 jaar

  1.398,72

  ≥ 22 jaar:Â

  0 dienstjaren

  1.608,60

  1 dienstjaar

  1.670,03

  2 dienstjaren

  1.730,21

  3 dienstjaren

  1.786,55

  ≥ 4 dienstjaren

  1.850,51

 3. Medewerker schoonmaakonderhoud transportmiddelen III

  Medewerker schoonmaakonderhoud en services II

  Medewerker schoonmaakonderhoud vloeren II

  Meewerkend voorman/-vrouw algemeen schoonmaakonderhoud I

  ≤ 17 jaar

  655,64

  18 jaar

  855,52

  19 jaar

  1.036,46

  20 jaar

  1.220,95

  21 jaar

  1.417,83

  ≥ 22 jaar:Â

  0 dienstjaren

  1.689,44

  1 dienstjaar

  1.749,81

  2 dienstjaren

  1.817,49

  3 dienstjaren

  1.880,87

  ≥ 4 dienstjaren

  1.947,16

 4. Medewerker schoonmaakonderhoud en services III

  Medewerker schoonmaakonderhoud vloeren III

  Meewerkend voorman/-vrouw algemeen schoonmaakonderhoud II

  ≤ 17 jaar

  710,07

  18 jaar

  903,49

  19 jaar

  1.096,80

  20 jaar

  1.291,70

  21 jaar

  1.497,48

  ≥ 22 jaar:Â

  0 dienstjaren

  1.776,65

  1 dienstjaar

  1.844,51

  2 dienstjaren

  1.913,79

  3 dienstjaren

  1.983,50

  ≥ 4 dienstjaren

  2.051,37

 5. (Ambulant) objectleider algemeen schoonmaakonderhoud I

  ≤ 17 jaar

  753,53

  18 jaar

  943,82

  19 jaar

  1.144,92

  20 jaar

  1.411,45

  21 jaar

  1.559,16

  ≥ 22 jaar:Â

  0 dienstjaren

  1.850,51

  1 dienstjaar

  1.923,19

  2 dienstjaren

  1.992,13

  3 dienstjaren

  2.066,24

  ≥ 4 dienstjaren

  2.135,61

 6. (Ambulant) objectleider algemeen schoonmaakonderhoud II

  (Ambulant) objectleider algemeen schoonmaakonderhoud III

  ≤ 17 jaar

  796,81

  18 jaar

  999,63

  19 jaar

  1.211,82

  20 jaar

  1.438,24

  21 jaar

  1.641,41

  ≥ 22 jaar:Â

  0 dienstjaren

  1.951,74

  1 dienstjaar

  2.028,92

  2 dienstjaren

  2...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT