Uitspraak Nº 15.870488.19. Rechtbank Noord-Holland, 2022-10-26

CourtRechtbank Noord-Holland (Neederland)
ECLIECLI:NL:RBNHO:2022:9498
Date26 Octubre 2022
Docket Number15.870488.19
RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Team Straf, locatie Haarlemmermeer

Meervoudige strafkamer

Parketnummer: 15/870488-19 (P)

Uitspraakdatum: 26 oktober 2022

Tegenspraak

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzittingen van 11 en 12 oktober 2022 in de zaak tegen:

[naam verdachte] ,

geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] ,

ingeschreven in de basisregistratie personen op het adres:

[adres] .

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie, mr. K.J.M. van Bijsterveldt, en van hetgeen de verdachte en zijn raadsman, mr. T.P.A.M. Wouters, advocaat te Amsterdam, naar voren hebben gebracht.

1 Tenlastelegging

Aan de verdachte is, na wijziging van de tenlastelegging, ten laste gelegd dat:

Feit 1

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 2 januari 2016 tot en met 3 december 2019 te Haarlem en/of Hoofddorp en/of Beverwijk en/of (elders in) Nederland, (telkens) opzettelijk en wederrechtelijk
in één of meer (delen van) geautomatiseerde werk(en),
namelijk in één of meer (delen van) server(s) van de politie en/of (politie)systemen, waarop/waarin Basis Voorziening Informatie Integrale Bevragingen (BVI-IB) en/of Basis Voorziening Handhaving (BVH) en/of Meer Effectief op Straat (MEOS) en/of Bluespot (Monitor) en/of een of meer andere (daaraan gekoppelde) (politie)systemen, wordt/worden gehost althans bereikbaar is/zijn
is binnengedrongen
met behulp van een of meer valse sleutel(s) en/of signalen en/of door het aannemen van een of meer valse hoedanigheden,
te weten door (telkens) onbevoegd gebruik te maken van een gebruikersnaam en/of wachtwoord en/of door zich met een gebruikersnaam en/of wachtwoord voor een of meer (hierboven genoemde) applicaties en/of registers en/of systemen toegang te verschaffen tot (delen van de) servers van de politie, waarop informatie was geplaatst met een ander doel dan waarvoor hem, verdachte, die gebruikersnaam en/of dat wachtwoord ter beschikking stond(en) en/of waarvoor hem die toegang was toegestaan,
namelijk door (telkens) (vertrouwelijke) en/of (gevoelige) (politie)informatie (omtrent een of meer perso(o)n(en) en/of autokenteken(s) en/of adres(sen) en/of telefoonnummer(s) en/of opsporingsonderzoek(en) en/of (mogelijke) (drugs)(vervaardigings/gerelateerde) locatie(s) en/of witwassen en/of vals geld)
en/of (te weten onder meer) (politie)registratie(s)) en/of (politie)mutatie(s)) (in die politie applicaties en/of registers en/of systemen) te bevragen en/of te raadplegen
en/of (vervolgens) (al dan niet) een of meer gegeven(s) die waren opgeslagen en/of verwerkt en/of werden overgedragen door middel van (delen van) die/dat geautomatiseerde werk(en) waarin hij, verdachte, zich wederrechtelijk bevond, voor zichzelf en/of (een) ander(en) heeft overgenomen en/of opgenomen en/of afgetapt,

immers heeft hij, verdachte,
(onder meer)

(zaakdossier 1)

a. a) meerdere keren, althans een keer, (vertrouwelijke) informatie met betrekking tot (een) kenteken(s) van (een) auto('s) die op dat moment op naam van verdachte stond(en) of had(den) gestaan opgezocht/bevraagd en/of

b) meerdere keren, althans een keer, (vertrouwelijke) informatie met betrekking tot zichzelf opgezocht/bevraagd en/of

c) meerdere keren, althans een keer, (vertrouwelijke) informatie met betrekking tot zijn broers, althans een broer, opgezocht/bevraagd en/of

d) meerdere keren, althans een keer, (vertrouwelijke) informatie met betrekking tot zijn ex-vriendin [naam 1] opgezocht/bevraagd en/of

e) (op of omstreeks 17 maart 2019) (vertrouwelijke) informatie met betrekking tot zijn vriendin [naam 2] en/of haar moeder opgezocht/bevraagd en/of

f) (op of omstreeks 12 november 2019) (vertrouwelijke) informatie met betrekking tot de buurman van zijn vriendin [naam 2] en diens woonadres opgezocht/bevraagd en/of

g) (op of omstreeks 9 juli 2019) (vertrouwelijke) informatie met betrekking tot een (politie)collega van de ex-vriendin van verdachte opgezocht/bevraagd en/of

h) meerdere keren, althans een keer, (vertrouwelijke) informatie met betrekking tot een contact/bekende van verdachte (te weten [naam 3] ) opgezocht/bevraagd en/of

i. i) (op of omstreeks 11 februari 2018 en/of 20 november 2018 en/of 21 februari 2019) (vertrouwelijke) informatie met betrekking tot het kenteken [nummer 1] en/of [nummer 2] opgezocht/bevraagd (deze kentekens zijn onder notitie 121 aangetroffen in de privé-telefoon van verdachte. Het kenteken [nummer 1] stond op naam van [naam 4] , een contact/bekende van verdachte, het kenteken [nummer 2] stond op naam van een contact/bekende van de partner van [naam 4] ) en/of

j) (op of omstreeks 25 januari 2019) (vertrouwelijke) informatie met betrekking tot het kenteken [nummer 3] op naam van een stucadoorsbedrijf ( [bedrijfsnaam] ) opgezocht/bevraagd en/of

k) (in of omstreeks de periode van 17 april 2016 tot en met 20 april 2016) (vertrouwelijke) informatie met betrekking tot een of twee kenteken(s) opgezocht/bevraagd (welke kentekens op 15 en 16 april 2016 waren aangetroffen in onderschepte PGP communicatie) en/of

(zaakdossier 2)

a. a) (op of omstreeks 28 mei 2018) (vertrouwelijke) informatie met betrekking tot het kenteken [nummer 4] (op naam gesteld van [naam 5] , geboren op [geboortedatum 2] ) en/of de persoon [naam 5] opgezocht/bevraagd (dit betreft de vader van [naam 6] , een contact/bekende van verdachte) en/of

b) (op of omstreeks 27 mei 2019) (vertrouwelijke) informatie met betrekking tot het kenteken [nummer 5] opgezocht/bevraagd (dit kenteken staat afgebeeld op een foto die door [naam 6] , een contact/bekende van verdachte, middels een Whatsapp bericht naar verdachte is verzonden) en/of

c) meerdere keren, althans een keer, (vertrouwelijke) informatie met betrekking tot de incidentsoort F44 (vervaardigen harddrugs) en/of F45 (vervaardigen softdrugs) en/of F94 (witwassen) (al dan niet inzake incidenten van buiten het werkgebied van verdachte) opgezocht/bevraagd en/of

d) (op of omstreeks l mei 2019) (vertrouwelijke) informatie met betrekking tot het kenteken [nummer 6] opgezocht/bevraagd (dit kenteken staat afgebeeld op een foto die door [naam 7] , een contact/bekende van verdachte, middels een Whatsapp bericht naar verdachte is verzonden) en/of

e) (op of omstreeks 30 oktober 2019) (vertrouwelijke) informatie met betrekking tot de incidentsoort E46 (Meld Misdaad Anoniem melding) inzake het adres [adres 2] te Tilburg en/of inzake het adres [adres 3] te Hoofddorp en/of het adres [adres 4] te Rotterdam opgezocht/bevraagd (deze adressen waren vermeld in een op de privé-telefoon van verdachte (niet volledig) gewiste notitie, te weten notitie 17) en/of

f) (op of omstreeks 23 oktober 2019) (vertrouwelijke) informatie met betrekking tot de incidentsoort F44 en/of F45 inzake het adres [adres 5] te Etten-Leur en/of het adres [adres 6] te Nieuwerkerk aan den IJssel opgezocht/bevraagd (deze adressen waren vermeld in een op de privé-telefoon van verdachte aangetroffen notitie, te weten notitie 24) en/of

(zaakdossier 3)

a. a) (op of omstreeks 2 juli 2016 en/of 19 oktober 2016) (vertrouwelijke) informatie met betrekking tot een neef van verdachte (te weten [naam 8] ) opgezocht/bevraagd en/of

b) meerdere keren, althans een keer, (vertrouwelijke) informatie met betrekking tot het kenteken [nummer 7] (dat op naam stond van zijn neef [naam 8] ) opgezocht/bevraagd en/of

c) (op of omstreeks 2 augustus 2019 en/of 2 november 2019) (vertrouwelijke) informatie met betrekking tot het kenteken [nummer 9] opgezocht/bevraagd (dit kenteken is aangetroffen in de privé-telefoon van verdachte onder notitie 14 en dit kenteken stond op naam van [naam 9] , de partner van zijn neef [naam 8] ) en/of

(zaakdossier 4)

a. a) meerdere keren, althans een keer, (vertrouwelijke) informatie met betrekking tot [naam 4] (een contact/bekende van verdachte) en/of kenteken [nummer 10] en/of kenteken [nummer 11] (welke kentekens op naam van [naam 4] stonden) opgezocht/bevraagd en/of

b) (op of omstreeks 23 september 2019) (vertrouwelijke) informatie met betrekking tot BVH registratie [nummer 12] opgezocht/bevraagd (dit registratienummer stond als kenmerk vermeld in een brief die op 6 september 2019 door de politie bij een familielid van [naam 4] is afgegeven en/of

c) (op of omstreeks 24 januari 2017 en/of 21 augustus 2018) (vertrouwelijke) informatie met betrekking tot een (crimineel) contact van [naam 4] , te weten de persoon [naam 10] (een oom/familielid van [naam 4] ) opgezocht/bevraagd en/of

(op of omstreeks 2 maart 2017 en/of 7 april 2017) (vertrouwelijke) informatie met betrekking tot een (crimineel) contact van [naam 4] opgezocht/bevraagd, te weten de persoon [naam 11] en/of het kenteken [nummer 13] (dit kenteken stond op naam van [naam 11] en/of een ander) en/of

(op of omstreeks 6 oktober 2016 en/of 28 juni 2019) (vertrouwelijke) informatie met betrekking tot een (crimineel) contact van [naam 4] opgezocht/bevraagd, te weten de persoon [naam 12] ;

Feit 2

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 mei 2019 tot en met 24 september 2019 te Haarlem en/of Hoofddorp en/of Beverwijk en/of (elders in) Nederland, (telkens) opzettelijk een of meerdere (ambts)geheim(en)
waarvan hij, verdachte, wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat hij uit hoofde van zijn (toenmalig) ambt en/of beroep, te weten van politieambtenaar (hoofdagent) bij de eenheid Noord-Holland,

en/of wettelijk voorschrift (namelijk artikel 3 Wet Politiegegevens en/of artikel 7 Wet Politiegegevens) verplicht was het/deze te bewaren,

heeft geschonden,

door (telkens) opzettelijk (vertrouwelijke) informatie over een of meerdere perso(o)n(en) en/of incidenten en/of opsporingsonderzoek(en) en/of kenteken(s) en/of kentekenhouder(s), die hij had verkregen via (digitale) briefings en/of via raadplegingen en/of bevragingen in een of meerdere politiesyste(e)m(en) aan (een)...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT