Uitspraak Nº AWB 20/1386. Rechtbank Overijssel, 2020-07-30

Datum uitspraak:30 juli 2020
Uitgevende instantie::Rechtbank Overijssel
 
GRATIS UITTREKSEL
RECHTBANK OVERIJSSEL

Zittingsplaats Zwolle

Bestuursrecht

zaaknummer: AWB 20/1386

uitspraak van de voorzieningenrechter op het verzoek om voorlopige voorziening in de zaak tussen

[verzoeker] , te Oldenzaal, verzoeker,

gemachtigde: mr. V.P.J. Tuma,

en

de burgemeester van Oldenzaal, verweerder,

gemachtigden: I. Christenhusz en W.F.M. Jansink.

Procesverloop

Bij besluit van 9 juli 2020 (het bestreden besluit) heeft verweerder de woning aan de [adres] gesloten voor de duur van zes maanden.

Verzoeker heeft tegen het bestreden besluit bezwaar gemaakt. Hij heeft de voorzieningenrechter gelijktijdig verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 27 juli 2020. Verzoeker en verweerder hebben zich laten vertegenwoordigen door hun gemachtigden.

Overwegingen

1. Het oordeel van de voorzieningenrechter heeft een voorlopig karakter en bindt de rechtbank in een (eventueel) bodemgeding niet.

In zijn verzoekschrift vordert verzoeker schorsing van het bestreden besluit, dan wel het in goede justitie treffen van een andere voorziening.

2. De voorzieningenrechter gaat uit van de volgende feiten en omstandigheden.

2.1

De woonsituatie

Verzoeker is eigenaar (samen met zijn ex-partner) en bewoner van de woning op het adres [adres] (hierna: de woning) en werkt van daaruit als zelfstandig boekhouder. Verzoeker woont hier met zijn minderjarige zoon.

2.2

De eerste woningsluiting

Op 27 februari 2018 is door de politie geconstateerd dat zich in de woning een kwekerij van 174 hennepplanten bevond. Naar aanleiding daarvan heeft verweerder de woning bij besluit van 1 maart 2018 gesloten voor de duur van drie maanden. Verzoeker heeft tegen dat besluit rechtsmiddelen ingesteld. Met de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) van 15 juli 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1651, is dit besluit in rechte vast komen te staan.

2.3

De huidige woningsluiting

a. Politieonderzoek

Uit de door de politie opgemaakte bestuurlijke rapportage van 2 juli 2020 volgt dat de politie op 29 juni 2020 in de woning het volgende heeft aangetroffen:

 • -

  47 volle zakjes wiet (netto gewicht 73 gram),

 • -

  gruis en wietkruimels in een big shopper,

 • -

  twee op echt gelijkende speelgoedpistolen,

 • -

  een luchtdrukpistool, en

 • -

  € 15.000,- aan contant geld in biljetten van € 50,- (299x), € 20,- (2x) en € 10,- (1x).

b. Voornemen en zienswijzen

Verzoeker is op 7 juli 2020 door twee toezichthouders van de gemeente Oldenzaal in kennis gesteld van verweerders voornemen om gebruik te maken van zijn bevoegdheid om hem een last onder bestuursdwang op te leggen, strekkende tot het sluiten van de woning voor een periode van zes maanden, ingaande op 10 juli 2020.

Ten overstaan van de toezichthouders heeft verzoeker zijn zienswijze gegeven op verweerders voornemen en - kort samengevat - aangegeven, dat:

 • -

  de in de woning gevonden wiet buitenwiet betrof met een lage THC-waarde en uitsluitend bedoeld was voor eigen gebruik, ter afbouwing van medicatie;

 • -

  het contante geld een vergoeding was voor schade aan zijn motor;

 • -

  hij de luchtdruk-/pelletpistolen samen met zijn zoon gebruikte om te schieten op doelwitten;

 • -

  hij sluiting van de woning voor de duur van zes maanden (psychisch) te lang vindt en daarom verzoekt om een sluiting van maximaal drie maanden;

 • -

  hij voor onderdak niet meteen bij zijn ouders terecht kan en daarom verzoekt om de woningsluiting over het weekend heen te tillen.

Verzoekers ex-partner is als mede-eigenaar en niet-bewoner van de woning eveneens in de gelegenheid gesteld om een zienswijze te geven. Zij heeft aangegeven dat:

 • -

  de kinderen altijd bij haar terecht kunnen;

 • -

  zij het eens is met de voorgenomen woningsluiting voor de duur van zes maanden.

3. Het bestreden besluit

Verweerder heeft in de zienswijzen geen aanleiding gezien om van zijn voornemen tot sluiting van de woning af te zien.

Verweerder heeft besloten om de woning ingaande 13 juli 2020 voor een periode van zes maanden (tot 13 januari 2021) te sluiten. Daarbij is toepassing gegeven aan de Beleidsregels Damocles Oldenzaal 2018.

Kort samengevat heeft verweerder overwogen dat sprake is van een tweede overtreding ten aanzien van verdovende middelen binnen een...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT