Uitspraak Nº 201708210/1/V2. Raad van State, 2020-02-28

Datum uitspraak:28 februari 2020
Uitgevende instantie::Raad van State
 
GRATIS UITTREKSEL

201708210/1/V2.

Datum uitspraak: 28 februari 2020

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

[de vreemdelingen], mede voor hun minderjarige kinderen,

appellanten,

tegen de uitspraak van de rechtbank Den Haag, zittingsplaats Roermond, van 6 oktober 2017 in zaken nrs. 17/10116 en 17/10117 in het geding tussen:

de vreemdelingen

en

de minister van Veiligheid en Justitie (nu: de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid).

Procesverloop

Bij besluiten van 11 mei 2017 heeft de staatssecretaris aanvragen van de vreemdelingen om hun een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te verlenen, niet-ontvankelijk verklaard.

Bij uitspraak van 6 oktober 2017 heeft de rechtbank de daartegen door de vreemdelingen ingestelde beroepen ongegrond verklaard.

Tegen deze uitspraak hebben de vreemdelingen, vertegenwoordigd door mr. A.W. Eikelboom, advocaat te Amsterdam, hoger beroep ingesteld.

De vreemdelingen hebben nadere stuken overgelegd.

Overwegingen

1. In hoger beroep betogen de vreemdelingen dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat de staatssecretaris zich op het standpunt heeft kunnen stellen dat Kazachstan voor hen als veilig derde land kan worden aangemerkt. Zij voeren daartoe aan dat uit verschillende door hen overgelegde bronnen blijkt, dat zij als Gülenisten een risico op refoulement naar hun land van herkomst Turkije lopen.

2. Niet in geschil is dat de vreemdelingen de Turkse nationaliteit hebben en dat zij aanhangers van de Gülen-beweging zijn. Evenmin is in geschil dat de vreemdelingen ruim een jaar in Kazachstan hebben gewoond, zij daar een verblijfsvergunning hadden en dat vreemdeling 1 in Kazachstan als docent Turks heeft gewerkt voor een universiteit die gelieerd is aan de Gülen-beweging.

3. De vreemdelingen hebben ter onderbouwing van hun vrees voor refoulement in de zienswijze en in het beroepschrift verwezen naar een artikel van Reuters van 5 augustus 2016 getiteld "Kazakhstan to expel teachers linked with Gulen movement: Nazarbayev" en een artikel van Radio Free Europe van 6 augustus 2016 getiteld "Nazarbaev Pledges To Purge 'Terror Links' From Kazakh Schools During Turkey Visit". In deze artikelen is vermeld dat president Nazarbaev van Kazachstan en president Erdogan van Turkije zijn overeengekomen dat Kazachstan docenten die gelieerd zijn aan de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT