Uitspraak Nº 201407571/1/A2. Raad van State, 2015-08-12

ECLIECLI:NL:RVS:2015:2567
Docket Number201407571/1/A2
Date12 Agosto 2015
CourtCouncil of State (Netherlands)

201407571/1/A2.

Datum uitspraak: 12 augustus 2015

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak op het hoger beroep van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WTZi-Vastgoed PBG B.V. (hierna: PBG), gevestigd te Den Haag,

appellante,

tegen de uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 31 juli 2014 in zaak nr. 13/7468 in het geding tussen:

PBG

en

het college van burgemeester en wethouders van Lansingerland.

Procesverloop

Bij besluit van 1 oktober 2013, medegedeeld bij brief van 3 oktober 2013, heeft het college een verzoek van PBG om een tegemoetkoming in planschade afgewezen.

Bij uitspraak van 31 juli 2014 heeft de rechtbank het door PBG daartegen rechtstreeks ingestelde beroep ongegrond verklaard. Deze uitspraak is aangehecht.

Tegen deze uitspraak heeft PBG hoger beroep ingesteld.

Het college heeft een verweerschrift ingediend.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 18 mei 2015, waar PBG, vertegenwoordigd door [bestuurder] van PBG, bijgestaan door mr. M.H. Fleers, advocaat te Den Haag, en het college, vertegenwoordigd door mr. S. Wolhoff, werkzaam bij de gemeente, en mr. K. van der Lee, werkzaam bij de stichting Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken (hierna: de SAOZ), zijn verschenen.

Overwegingen

1. Ingevolge artikel 6.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening kennen burgemeester en wethouders degene die in de vorm van een inkomensderving of een vermindering van de waarde van een onroerende zaak schade lijdt of zal lijden als gevolg van een in het tweede lid genoemde oorzaak, op aanvraag een tegemoetkoming toe, voor zover de schade redelijkerwijs niet voor rekening van de aanvrager behoort te blijven en de tegemoetkoming niet voldoende anderszins is verzekerd.

Ingevolge het tweede lid, aanhef onder a, is een bepaling van een bestemmingsplan een oorzaak, als bedoeld in het eerste lid.

Ingevolge artikel 6.3 betrekken burgemeester en wethouders met betrekking tot de voor tegemoetkoming in aanmerking komende schade bij hun beslissing op de aanvraag in ieder geval:

a. de voorzienbaarheid van de schadeoorzaak;

b. de mogelijkheden van de aanvrager om de schade te voorkomen of te beperken.

2. PBG heeft op 29 augustus 2008 de eigendom van het perceel aan de Bergweg-Zuid 90 te Bergschenhoek (hierna: het perceel) verworven, teneinde het daarop gelegen voormalige verpleeghuis "De Rustenburg" af te breken en een instelling voor geestelijke gezondheidszorg (hierna: GGZ-instelling) op te richten.

Het perceel is ingevolge het bestemmingsplan "Weg en Land" (hierna: het oude bestemmingsplan) bestemd voor "Bijzondere doeleinden, verpleeginrichting (BDV)". Voor een deel van het perceel is deze bestemming nader uitgewerkt in "Uitwerkingsvoorschrift I", waarmee de realisatie van het verpleeghuis "De Rustenburg" mogelijk is gemaakt. Met het op 27 april 2004 vastgestelde bestemmingsplan "Geluidszone Rotterdam...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT
9 temas prácticos
 • Uitspraak Nº 201604566/1/A2. Raad van State, 2016-09-28
  • Nederland
  • Council of State (Netherlands)
  • 28 Septiembre 2016
  ...denkende en handelende eigenaar, vanaf de peildatum voor voorzienbaarheid, kon worden verlangd (uitspraak van 12 augustus 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2567). 5.35. In geval van vervallen bouwmogelijkheden bestaat een concrete poging in vorenbedoelde zin in het indienen van een bouwplan dat zodani......
 • Uitspraak Nº 201607516/2/A2. Raad van State, 2019-06-26
  • Nederland
  • Council of State (Netherlands)
  • 26 Junio 2019
  ...de rechtbank Rotterdam het door PG daartegen rechtstreeks ingestelde beroep ongegrond verklaard. Bij uitspraak van 12 augustus 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:2567) heeft de Afdeling het door PG daartegen ingestelde hoger beroep gegrond verklaard, de uitspraak van de rechtbank vernietigd, het bij de......
 • Uitspraak Nº 17_2373. Rechtbank Oost-Brabant, 2017-12-04
  • Nederland
  • 4 Diciembre 2017
  ...denkende en handelende eigenaar, vanaf de peildatum voor voorzienbaarheid, kon worden verlangd (uitspraak van 12 augustus 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2567).” De rechtbank is van oordeel dat, indien onder het oude planologische regime sprake is van een ruime variëteit in bouw- en gebruiksmogelijk......
 • Uitspraak Nº 201606235/1/A2. Raad van State, 2017-07-05
  • Nederland
  • Council of State (Netherlands)
  • 5 Julio 2017
  ...denkende en handelende eigenaar, vanaf de peildatum voor voorzienbaarheid, kon worden verlangd (uitspraak van 12 augustus 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2567). 6. De Afdeling stelt voorop dat ’t Vennewater op de zitting aannemelijk heeft gemaakt dat het haar intentie is geweest en zij concrete pogi......
 • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien
9 sentencias
 • Uitspraak Nº 201604566/1/A2. Raad van State, 2016-09-28
  • Nederland
  • Council of State (Netherlands)
  • 28 Septiembre 2016
  ...denkende en handelende eigenaar, vanaf de peildatum voor voorzienbaarheid, kon worden verlangd (uitspraak van 12 augustus 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2567). 5.35. In geval van vervallen bouwmogelijkheden bestaat een concrete poging in vorenbedoelde zin in het indienen van een bouwplan dat zodani......
 • Uitspraak Nº 201607516/2/A2. Raad van State, 2019-06-26
  • Nederland
  • Council of State (Netherlands)
  • 26 Junio 2019
  ...de rechtbank Rotterdam het door PG daartegen rechtstreeks ingestelde beroep ongegrond verklaard. Bij uitspraak van 12 augustus 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:2567) heeft de Afdeling het door PG daartegen ingestelde hoger beroep gegrond verklaard, de uitspraak van de rechtbank vernietigd, het bij de......
 • Uitspraak Nº 17_2373. Rechtbank Oost-Brabant, 2017-12-04
  • Nederland
  • 4 Diciembre 2017
  ...denkende en handelende eigenaar, vanaf de peildatum voor voorzienbaarheid, kon worden verlangd (uitspraak van 12 augustus 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2567).” De rechtbank is van oordeel dat, indien onder het oude planologische regime sprake is van een ruime variëteit in bouw- en gebruiksmogelijk......
 • Uitspraak Nº 201606235/1/A2. Raad van State, 2017-07-05
  • Nederland
  • Council of State (Netherlands)
  • 5 Julio 2017
  ...denkende en handelende eigenaar, vanaf de peildatum voor voorzienbaarheid, kon worden verlangd (uitspraak van 12 augustus 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2567). 6. De Afdeling stelt voorop dat ’t Vennewater op de zitting aannemelijk heeft gemaakt dat het haar intentie is geweest en zij concrete pogi......
 • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT