Hoger beroep (Raad van State)

22778 resultaten voor Hoger beroep (Raad van State)

 • Hoger beroep van Raad van State, June 19, 2013

  Bij besluit van 6 augustus 2011 heeft de Belastingdienst de zorgtoeslag van [wederpartij] voor het jaar 2008 vastgesteld op nihil en € 1.476,00 aan uitbetaalde voorschotten teruggevorderd.

 • Hoger beroep van Raad van State, June 19, 2013

  Bij besluit van 16 augustus 2010 heeft de minister van Justitie het verzoek van [verzoeker] om haar het Nederlanderschap te verlenen (hierna: het naturalisatieverzoek), afgewezen.

 • Hoger beroep van Raad van State, June 19, 2013

  Bij besluit van 4 juli 2011 heeft de staatssecretaris krachtens de Regeling LNV-subsidies aan [appellante] een subsidie van € 61.200,00 toegekend.

 • Hoger beroep van Raad van State, June 19, 2013

  Bij besluit van 12 november 2010 heeft de staatssecretaris een verzoek van [appellant] om verlening van vergunning voor het ontwikkelen van een nieuwe manier van invangen van mosselzaad in vier te pachten gebieden in de twaalf-mijlszone van elk ongeveer 150 hectare voor een periode van twintig jaar, afgewezen.

 • Hoger beroep van Raad van State, June 19, 2013

  Bij besluit van 22 juli 2010 heeft het college een verzoek van [appellant] van 18 juni 2010 om handhavend op te treden tegen het strijdig gebruik van het perceel [locatie] te Rosmalen (hierna: het perceel) afgewezen.

 • Hoger beroep van Raad van State, June 19, 2013

  Bij besluit van 30 december 2008 heeft de minister een verzoek van [appellante] tot definitieve registratie in het Kwaliteitsregister tolken en vertalers als tolk in de talencombinaties Spaans-Nederlands en Engels-Nederlands afgewezen. Bij besluit van 17 april 2009 heeft de minister het door [appellante] daartegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard. Bij besluit van 20 april 2009 heeft de...

 • Hoger beroep van Raad van State, June 19, 2013

  Bij besluit van 23 september 2011 heeft het college de kosten van de toepassing van bestuursdwang voor het ontmantelen van een hennepkwekerij op het perceel [locatie] te Heerlen (hierna: het perceel) vastgesteld.

 • Hoger beroep van Raad van State, June 19, 2013

  Bij besluit van 6 december 2011 heeft de minister [appellante] een boete opgelegd van € 8.000,00 wegens overtreding van artikel 2, eerste lid, van de Wet arbeid vreemdelingen (hierna: de Wav).

 • Hoger beroep van Raad van State, June 19, 2013

  Bij besluit van 22 oktober 2009 heeft het college [wederpartij] een tegemoetkoming in planschade toegekend van € 20.000,00.

 • Hoger beroep van Raad van State, June 19, 2013

  Bij gelijkluidende besluiten van 18 januari 2010 heeft de hoofdbewaarder [vennoot a] en [vennoot b], beiden vennoten van [appellante], kennis gegeven van een wijziging van de kadastrale registratie, waarbij perceel H2371 is vervallen en perceel H2471 is gecreëerd.

 • Hoger beroep van Raad van State, June 19, 2013

  Bij besluit van 29 maart 2011 heeft het college het adres van [appellant] in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente Zwolle ambtshalve gewijzigd in [locatie] te Zwolle.

 • Hoger beroep van Raad van State, June 19, 2013

  Bij besluit van 11 december 2006 heeft het college geweigerd [belanghebbende] onder vrijstelling van het bestemmingsplan bouwvergunning te verlenen voor het gedeeltelijk vergroten van een garage met tuinkamer op het perceel [locatie]te Vught (hierna: het perceel).

 • Hoger beroep van Raad van State, June 19, 2013

  Bij besluiten van 4 april 2011 heeft de burgemeester bevolen tot sluiting met onmiddellijke ingang van [koffiehuis] aan de [locatie] te Utrecht voor de duur van zes maanden, de exploitatievergunning voor dat koffiehuis ingetrokken en bepaald dat een nieuwe exploitatievergunning gedurende zes maanden wordt geweigerd.

 • Hoger beroep van Raad van State, June 19, 2013

  Bij afzonderlijke besluiten van 17 december 2009 heeft het college de Faunabeheereenheid Zeeland ontheffing verleend voor het verstoren van nesten en broedsels van kolgans op gronden gelegen binnen het werkgebied van de Faunabeheereenheid in de periode van 1 februari tot 1 april daaropvolgend, welke ontheffing geldig is van 1 februari 2010 tot en met 15 april 2014, ontheffing verleend voor het...

 • Hoger beroep van Raad van State, June 19, 2013

  Bij besluit van 17 maart 2011 heeft het college geweigerd de vereniging een subsidie te verlenen krachtens het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2007 (hierna: het Ubs 2007), paragraaf 8.10 Verwerven areaal nieuwe natuur voor de Ecologische Hoofdstructuur en Robuuste Verbindingszones.

 • Hoger beroep van Raad van State, June 19, 2013

  Bij besluit van 16 augustus 2010 heeft de minister van Justitie het verzoek van [verzoeker] om haar het Nederlanderschap te verlenen (hierna: het naturalisatieverzoek), afgewezen.

 • Hoger beroep van Raad van State, June 19, 2013

  Bij besluit van 13 september 2011 heeft het college geweigerd de vereniging een subsidie te verlenen krachtens het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2007 (hierna: het Ubs 2007), paragraaf 8.10 Verwerven areaal nieuwe natuur voor de Ecologische Hoofdstructuur en Robuuste Verbindingszones.

 • Hoger beroep van Raad van State, June 19, 2013

  Bij besluit van 7 augustus 2009 heeft de RDW het verzoek van [appellante] om wijziging op het kentekenbewijs van het bouwjaar van het voertuig met kenteken [nummer] (hierna: het voertuig) afgewezen.

 • Hoger beroep van Raad van State, June 19, 2013

  Bij besluit van 2 augustus 2011 heeft het college aan [appellante] een gedoogplicht als bedoeld in artikel 5.24 van de Waterwet opgelegd in verband met de verbreding van de Derde en Vierde Tocht in de Zuidplaspolder (hierna: de verbreding).

 • Hoger beroep van Raad van State, June 19, 2013

  Bij gelijkluidende besluiten van 21 december 2009 heeft de hoofdbewaarder aan [vennoten], beiden vennoten van [appellante], kennis gegeven van een wijziging van de kadastrale gegevens, bestaande uit de vorming van een nieuw perceel met nummer H2439, waarvan de oppervlakte is bepaald op 18 are en 89 centiare.

 • Hoger beroep van Raad van State, June 19, 2013

  Bij besluit van 9 november 2011 heeft de minister het verzoek van [appellante] om haar het Nederlanderschap te verlenen, afgewezen.

 • Hoger beroep van Raad van State, June 19, 2013

  Bij besluit van 9 december 2010 heeft het Faunafonds een aanvraag van [appellante] om een tegemoetkoming in de door grauwe ganzen veroorzaakte schade aan het hooi van graszaad afgewezen.

 • Hoger beroep van Raad van State, June 19, 2013

  Bij besluiten van 2 december 2010 heeft het college maatregelen genomen om de Kloksteeg en de Oude Delft, tussen Heilige Geestkerkhof en de kruising Binnenwatersloot/Peperstraat, zogenoemd autoluw-plus te maken.

 • Hoger beroep van Raad van State, June 19, 2013

  Bij besluit van 16 juni 2011 heeft de raad een aanvraag van [appellant] om een toevoeging voor gesubsidieerde rechtsbijstand afgewezen.

 • Hoger beroep van Raad van State, June 19, 2013

  Bij besluit van 8 juli 2011 heeft het college geweigerd [appellant] omgevingsvergunning te verlenen voor het legaliseren van een zonder vergunning op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel) opgericht bijgebouw (hierna: het bijgebouw).

 • Hoger beroep van Raad van State, June 19, 2013

  Bij besluit van 19 augustus 2011 heeft de burgemeester de horeca-inrichting op het perceel [locatie] te Den Haag van vrijdag 19 augustus 2011, te 12.00 uur tot zaterdag 19 november 2011, te 12.00 uur gesloten.

 • Hoger beroep van Raad van State, June 19, 2013

  Bij besluit van 22 september 2010 heeft het college de Faunabeheereenheid Zeeland ontheffing verleend voor het opzettelijk verontrusten en doden van reeën en het daarbij gebruiken van een geweer van een uur voor zonsopkomst tot een uur na zonsondergang op de gronden gelegen binnen het werkgebied van de Faunabeheereenheid, gelegen in de provincie Zeeland.

 • Hoger beroep van Raad van State, June 19, 2013

  Bij besluit van 9 december 2010 heeft het Faunafonds een aanvraag van [appellant] om een tegemoetkoming in de door grauwe ganzen veroorzaakte schade aan het hooi van graszaad afgewezen.

 • Hoger beroep van Raad van State, June 19, 2013

  Bij besluit van 15 april 2010 heeft het college aan [appellant] op de zondagsmarkt op de Binnenrotte de staanplaatsen met nummers [...] en [...] toegewezen.

 • Hoger beroep van Raad van State, June 19, 2013

  Bij besluit van 14 december 2010 heeft het college aan Groenrijk Malkenschoten bouwvergunning verleend voor het plaatsen van twee opslagruimtes en een verkoopruimte op het perceel Malkenschoten 9 te Apeldoorn (hierna: het perceel).

 • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien