in Raad van State › Hoger beroep
in vLex Nederland

22778 resultaten voor Raad van State › Hoger beroep

 • Beoordeling vLex
 • Hoger beroep van Raad van State, 19 juni 2013

  Bij besluit van 29 maart 2011 heeft het college het adres van [appellant] in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente Zwolle ambtshalve gewijzigd in [locatie] te Zwolle.

 • Hoger beroep van Raad van State, 19 juni 2013

  Bij besluit van 11 december 2006 heeft het college geweigerd [belanghebbende] onder vrijstelling van het bestemmingsplan bouwvergunning te verlenen voor het gedeeltelijk vergroten van een garage met tuinkamer op het perceel [locatie]te Vught (hierna: het perceel).

 • Hoger beroep van Raad van State, 19 juni 2013

  Bij besluiten van 4 april 2011 heeft de burgemeester bevolen tot sluiting met onmiddellijke ingang van [koffiehuis] aan de [locatie] te Utrecht voor de duur van zes maanden, de exploitatievergunning voor dat koffiehuis ingetrokken en bepaald dat een nieuwe exploitatievergunning gedurende zes maanden wordt geweigerd.

 • Hoger beroep van Raad van State, 19 juni 2013

  Bij afzonderlijke besluiten van 17 december 2009 heeft het college de Faunabeheereenheid Zeeland ontheffing verleend voor het verstoren van nesten en broedsels van kolgans op gronden gelegen binnen het werkgebied van de Faunabeheereenheid in de periode van 1 februari tot 1 april daaropvolgend, welke ontheffing geldig is van 1 februari 2010 tot en met 15 april 2014, ontheffing verleend voor het...

 • Hoger beroep van Raad van State, 19 juni 2013

  Bij besluit van 17 maart 2011 heeft het college geweigerd de vereniging een subsidie te verlenen krachtens het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2007 (hierna: het Ubs 2007), paragraaf 8.10 Verwerven areaal nieuwe natuur voor de Ecologische Hoofdstructuur en Robuuste Verbindingszones.

 • Hoger beroep van Raad van State, 19 juni 2013

  Bij besluit van 16 augustus 2010 heeft de minister van Justitie het verzoek van [verzoeker] om haar het Nederlanderschap te verlenen (hierna: het naturalisatieverzoek), afgewezen.

 • Hoger beroep van Raad van State, 19 juni 2013

  Bij besluit van 13 september 2011 heeft het college geweigerd de vereniging een subsidie te verlenen krachtens het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2007 (hierna: het Ubs 2007), paragraaf 8.10 Verwerven areaal nieuwe natuur voor de Ecologische Hoofdstructuur en Robuuste Verbindingszones.

 • Hoger beroep van Raad van State, 19 juni 2013

  Bij besluit van 7 augustus 2009 heeft de RDW het verzoek van [appellante] om wijziging op het kentekenbewijs van het bouwjaar van het voertuig met kenteken [nummer] (hierna: het voertuig) afgewezen.

 • Hoger beroep van Raad van State, 19 juni 2013

  Bij besluit van 2 augustus 2011 heeft het college aan [appellante] een gedoogplicht als bedoeld in artikel 5.24 van de Waterwet opgelegd in verband met de verbreding van de Derde en Vierde Tocht in de Zuidplaspolder (hierna: de verbreding).

 • Hoger beroep van Raad van State, 19 juni 2013

  Bij gelijkluidende besluiten van 21 december 2009 heeft de hoofdbewaarder aan [vennoten], beiden vennoten van [appellante], kennis gegeven van een wijziging van de kadastrale gegevens, bestaande uit de vorming van een nieuw perceel met nummer H2439, waarvan de oppervlakte is bepaald op 18 are en 89 centiare.

 • Hoger beroep van Raad van State, 19 juni 2013

  Bij besluit van 9 november 2011 heeft de minister het verzoek van [appellante] om haar het Nederlanderschap te verlenen, afgewezen.

 • Hoger beroep van Raad van State, 19 juni 2013

  Bij besluit van 9 december 2010 heeft het Faunafonds een aanvraag van [appellante] om een tegemoetkoming in de door grauwe ganzen veroorzaakte schade aan het hooi van graszaad afgewezen.

 • Hoger beroep van Raad van State, 19 juni 2013

  Bij besluiten van 2 december 2010 heeft het college maatregelen genomen om de Kloksteeg en de Oude Delft, tussen Heilige Geestkerkhof en de kruising Binnenwatersloot/Peperstraat, zogenoemd autoluw-plus te maken.

 • Hoger beroep van Raad van State, 19 juni 2013

  Bij besluit van 16 juni 2011 heeft de raad een aanvraag van [appellant] om een toevoeging voor gesubsidieerde rechtsbijstand afgewezen.

 • Hoger beroep van Raad van State, 19 juni 2013

  Bij besluit van 8 juli 2011 heeft het college geweigerd [appellant] omgevingsvergunning te verlenen voor het legaliseren van een zonder vergunning op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel) opgericht bijgebouw (hierna: het bijgebouw).

 • Hoger beroep van Raad van State, 19 juni 2013

  Bij besluit van 19 augustus 2011 heeft de burgemeester de horeca-inrichting op het perceel [locatie] te Den Haag van vrijdag 19 augustus 2011, te 12.00 uur tot zaterdag 19 november 2011, te 12.00 uur gesloten.

 • Hoger beroep van Raad van State, 19 juni 2013

  Bij besluit van 22 september 2010 heeft het college de Faunabeheereenheid Zeeland ontheffing verleend voor het opzettelijk verontrusten en doden van reeën en het daarbij gebruiken van een geweer van een uur voor zonsopkomst tot een uur na zonsondergang op de gronden gelegen binnen het werkgebied van de Faunabeheereenheid, gelegen in de provincie Zeeland.

 • Hoger beroep van Raad van State, 19 juni 2013

  Bij besluit van 9 december 2010 heeft het Faunafonds een aanvraag van [appellant] om een tegemoetkoming in de door grauwe ganzen veroorzaakte schade aan het hooi van graszaad afgewezen.

 • Hoger beroep van Raad van State, 19 juni 2013

  Bij besluit van 15 april 2010 heeft het college aan [appellant] op de zondagsmarkt op de Binnenrotte de staanplaatsen met nummers [...] en [...] toegewezen.

 • Hoger beroep van Raad van State, 19 juni 2013

  Bij besluit van 14 december 2010 heeft het college aan Groenrijk Malkenschoten bouwvergunning verleend voor het plaatsen van twee opslagruimtes en een verkoopruimte op het perceel Malkenschoten 9 te Apeldoorn (hierna: het perceel).

 • Hoger beroep van Raad van State, 19 juni 2013

  Bij besluit van 6 juli 2009 heeft het college aan [belanghebbende] en Steenhaarplas vrijstelling en bouwvergunning verleend voor het oprichten en gebruiken van een bedrijfshal ten behoeve van afval sorteren op het perceel [locatie] te Haaksbergen.

 • Hoger beroep van Raad van State, 19 juni 2013

  Bij besluit van 19 april 2010 heeft het college geweigerd aan [appellant] ontheffing en bouwvergunning te verlenen voor het gedeeltelijk veranderen van een binneninrichting op het perceel [locatie 1] te Oudeschild, gemeente Texel, (hierna: het perceel).

 • Hoger beroep van Raad van State, 19 juni 2013

  Bij besluit van 8 december 2010 heeft het dagelijks bestuur, onder de voorwaarde dat financiële compensatie wordt betaald, vergunning verleend aan [vergunninghouder] om het pand aan de [locatie] (hierna: het pand) te Amsterdam aan de woonbestemming te onttrekken ten behoeve van Medisch Centrum Jan van Goyen (hierna: het Medisch Centrum).

 • Hoger beroep van Raad van State, 19 juni 2013

  Boeteoplegging Bij besluit van 16 januari 2012 heeft de minister [appellante] een boete opgelegd van € 24.000,00 wegens overtreding van artikel 2, eerste lid, van de Wet arbeid vreemdelingen (hierna: de Wav).

 • Hoger beroep van Raad van State, 19 juni 2013

  Bij besluit van 24 maart 2011 heeft het college een verzoek van [appellant] om openbaarmaking van alle documenten die ten grondslag liggen aan en gebruikt zijn voor de exploitatieopzet van het bestemmingsplan Oolder Veste afgewezen.

 • Hoger beroep van Raad van State, 19 juni 2013

  Op 14 oktober 2010 heeft het college mondeling geweigerd [appellant] een dagplaats toe te wijzen voor diezelfde dag op de donderdagmarkt te Rotterdam-West. Deze beslissing is op 15 oktober 2010 op schrift gesteld.

 • Hoger beroep van Raad van State, 19 juni 2013

  Bij besluit van 29 december 2011 heeft het college, voor zover hier van belang, geweigerd omgevingsvergunning te verlenen aan [appellante] voor de bouw van vijf woningen.

 • Hoger beroep van Raad van State, 19 juni 2013

  Bij besluit van 7 september 2011 heeft het college [appellant] onder oplegging van een dwangsom gelast de opslag van auto's als handelsvoorraad op het voorterrein van het perceel [locatie] te beëindigen.

 • Hoger beroep van Raad van State, 19 juni 2013

  Bij besluit van 5 mei 2011 heeft het college geweigerd [appellant] vergunning te verlenen voor het omzetten van zelfstandige woonruimte naar onzelfstandige woonruimte op de [locatie] te Eindhoven.

 • Hoger beroep van Raad van State, 19 juni 2013

  Op 14 oktober 2010 heeft het college mondeling geweigerd [appellant] een dagplaats toe te wijzen voor diezelfde dag op de donderdagmarkt te Rotterdam-West. Deze beslissing is op 15 oktober 2010 op schrift gesteld.

 • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien