Herziening (Centrale Raad van Beroep)

306 resultaten voor Herziening (Centrale Raad van Beroep)

 • Herziening van Centrale Raad van Beroep, 5 de Junio de 2013

  Afwijzing verzoek om herziening. Geen nieuwe feiten en omstandigheden.

 • Herziening van Centrale Raad van Beroep, 15 de Mayo de 2013

  Afwijzing verzoek om herziening. Verzoeker heeft een rapportage van een neuroloog in geding gebracht. Uit het rapport van de neuroloog blijkt dat het klachtenpatroon van verzoeker al jaren stabiel is. In zijn rapportage heeft de neuroloog slechts een andere kwalificatie gegeven aan de al bekende medische gegevens. Dit kan volgens vaste rechtspraak, bijvoorbeeld de uitspraak van de Raad van 10...

 • Herziening van Centrale Raad van Beroep, 24 de Abril de 2013

  Afwijzing verzoek om herziening. Geen nieuwe feiten of veranderde omstandigheden.

 • Herziening van Centrale Raad van Beroep, 10 de Abril de 2013

  Afwijzing verzoek om herziening. De Raad heeft geen feiten of omstandigheden aangetroffen die voldoen aan de drie in artikel 8:88 van de Awb omschreven cumulatieve voorwaarden.

 • Herziening van Centrale Raad van Beroep, 15 de Febrero de 2013

  Afwijzing verzoek om herziening. Geen nieuw feit of nieuwe omstandigheid als bedoeld art. 8:88, Awb.

 • Herziening van Centrale Raad van Beroep, 29 de Enero de 2013

  Afwijzing verzoek om herziening. De gronden die verzoekers tegen de uitspraak hebben aangevoerd kunnen niet worden aangemerkt als feiten of omstandigheden als bedoeld in artikel 8:88 van de Awb.

 • Herziening van Centrale Raad van Beroep, 16 de Enero de 2013

  Afwijzing verzoek om herziening. Verzoekster heeft geen feiten of omstandigheden aangevoerd die hadden moeten aantonen dat het gaat om feiten of omstandigheden die hebben plaatsgevonden vóór 6 juli 2011 en die bij verzoekster pas na die datum bekend zijn geworden. Zoals verzoekster zelf al in haar verzoekschrift te kennen heeft gegeven bestaan haar hoofdpijnklachten al langere tijd en is zij ook...

 • Herziening van Centrale Raad van Beroep, 10 de Enero de 2013

  Afwijzing verzoek om herziening als bedoeld in art. 8:88 Awb. De ter ondersteuning van het verzoek, naar voren gebrachte brief van een arts bevond zich reeds onder de gedingstukken die aan de uitspraak van 21 september 2000 ten grondslag hebben gelegen. Voor zover verzoekster deze stukken destijds niet heeft ontvangen, had zij daarom kunnen vragen. Reeds hierom is van een feit of omstandigheid...

 • Herziening van Centrale Raad van Beroep, 8 de Enero de 2013

  Afwijzing verzoek om herziening. Geen nieuwe feiten of omstandigheden ingebracht als bedoeld in artikel 8:88 van de Awb. Zoals de Raad eerder heeft overwogen (CRvB 3 oktober 2003, LJN AN7982), is het bijzondere rechtsmiddel van herziening niet gegeven om een hernieuwde discussie over een zaak te voeren, noch ook om een discussie over de betrokken uitspraak te openen.

 • Herziening van Centrale Raad van Beroep, 12 de Diciembre de 2012

  Afwijzing verzoek om herziening. Geen feiten of omstandigheden als bedoeld in artikel 8:88 van de Awb.

 • Herziening van Centrale Raad van Beroep, 29 de Noviembre de 2012

  Afwijzing verzoek om herziening. Geen feiten of omstandigheden die voldoen aan de drie in art. 8:88 Awb omschreven cumulatieve voorwaarden.

 • Herziening van Centrale Raad van Beroep, 8 de Noviembre de 2012

  Afwijzing verzoek om herziening. Geen nieuwe feiten of omstandigheden als bedoeld in artikel 8:88 van de Awb.

 • Herziening van Centrale Raad van Beroep, 2 de Noviembre de 2012

  1) Verzoek om herziening van de uitspraak van de Raad van 15 december 2011, LJN BU8983. Verzoeker heeft geen feiten of omstandigheden aangevoerd als bedoeld in artikel 8:88 van de Awb. Het door verzoeker ingenomen standpunt dat in de uitspraak waarvan herziening wordt gevraagd geen juiste beoordeling heeft plaatsgevonden is geen feit of omstandigheid waarop artikel 8:88 van de Awb ziet. Het...

 • Herziening van Centrale Raad van Beroep, 2 de Noviembre de 2012

  Verzoek om herziening van de uitspraak van de Raad van 1 april 2010, LJN BL9956. Geen sprake van een nieuw feit. In het rapport van de cardioloog wordt in essentie geen andere kwalificatie gegeven van reeds bekende medische gegevens. De Raad moet dan ook vaststellen dat verzoeker met het onderhavige verzoek heeft beoogd op basis van al bekende gegevens een - bij het rechtsmiddel van herziening...

 • Herziening van Centrale Raad van Beroep, 18 de Octubre de 2012

  Verzoek om herziening. Kennelijk niet-ontvankelijk wegens verzuim betaling griffierecht binnen de termijn.

 • Herziening van Centrale Raad van Beroep, 12 de Octubre de 2012

  Afwijzing verzoek om herziening. Geen feiten of omstandigheden als bedoeld in artikel 8:88, lid 1, van de Awb.

 • Herziening van Centrale Raad van Beroep, 12 de Octubre de 2012

  Afwijzing verzoek om herziening. Geen feiten of omstandigheden als bedoeld in artikel 8:88, lid 1, van de Awb.

 • Herziening van Centrale Raad van Beroep, 10 de Octubre de 2012

  Verzoek om herziening. Verzoeker heeft betoogd dat de diagnose die psychiater gesteld heeft, welke erop neerkomt dat verzoeker behalve aan de eerder geconstateerde stoornissen ook lijdt aan een posttraumatische stressstoornis, en de conclusie die de psychiater heeft getrokken, nieuwe feiten zijn. Verzoeker wordt in dit standpunt niet gevolgd omdat de psychiater slechts een andere kwalificatie...

 • Herziening van Centrale Raad van Beroep, 26 de Septiembre de 2012

  Afwijzing verzoek om herziening. Geen nieuwe feiten of omstandigheden.

 • Herziening van Centrale Raad van Beroep, 18 de Septiembre de 2012

  Afwijzing verzoek om herziening. Hetgeen verzoekers naar voren hebben gebracht is niet aan te merken als een feit of omstandigheid als bedoeld in artikel 8:88 van de Awb.

 • Herziening van Centrale Raad van Beroep, 7 de Septiembre de 2012

  Afwijzing verzoek om herziening. Geen nieuwe feiten of omstandigheden.

 • Herziening van Centrale Raad van Beroep, 7 de Septiembre de 2012

  Verzoek om herziening van de uitspraak van de Raad. Verzoeker heeft geen feiten of omstandigheden vermeld die bij hem vóór de uitspraak niet bekend waren en die hem redelijkerwijs ook niet bekend konden zijn, en die, waren ze bij de Raad eerder bekend geweest, tot een andere uitspraak hadden kunnen leiden, zoals bedoeld in artikel 8:88 van de Awb. Er is niet voldaan aan de in artikel 8:88 van de...

 • Herziening van Centrale Raad van Beroep, 22 de Agosto de 2012

  Afwijzing verzoek om herziening. Verzoeker heeft aan het verzoek om herziening in essentie ten grondslag gelegd het niet eens te zijn met de uitspraak van de Raad van 20 oktober 2010. In hetgeen door verzoeker bij het verzoek om herziening is aangevoerd heeft de Raad geen feiten of omstandigheden aangetroffen die voldoen aan de drie in artikel 8:88 van de Awb omschreven cumulatieve voorwaarden....

 • Herziening van Centrale Raad van Beroep, 22 de Agosto de 2012

  Afwijzing verzoek om herziening. Geen sprake van enig nieuw feit of enige nieuwe omstandigheid.

 • Herziening van Centrale Raad van Beroep, 14 de Agosto de 2012

  Afwijzing verzoek om herziening en vervallenverklaring van de uitspraak van de Raad van 11 januari 2011. Van feiten of omstandigheden als bedoeld in artikel 8:88 van de Awb is niet gebleken. Geen aanknopingspunten te vinden voor het oordeel dat fundamentele procedurevoorschriften zijn geschonden.

 • Herziening van Centrale Raad van Beroep, 4 de Julio de 2012

  Afwijzing het verzoek om herziening. In hetgeen door verzoekster bij het verzoek om herziening is aangevoerd, alsmede in de overgelegde verwijzingsbrief en de informatie van de reumatoloog aan de huisarts van 24 april 2012, heeft de Raad geen feiten of omstandigheden kunnen ontdekken die voldoen aan de drie in artikel 8:88 van de Awb omschreven cumulatieve voorwaarden. De Raad moet dan ook...

 • Herziening van Centrale Raad van Beroep, 3 de Julio de 2012

  Afwijzing verzoek om herziening. Het arrest van het hof kan niet worden aangemerkt als een feit of omstandigheid als bedoeld in artikel 8:88 van de Awb, reeds omdat dit arrest is gewezen na de uitspraak van de Raad. Overigens is het oordeel van het hof dat de opzet van verzoekster ten aanzien van de tenlastegelegde overtreding niet kan worden bewezen, geenszins onverenigbaar met het oordeel van...

 • Herziening van Centrale Raad van Beroep, 27 de Junio de 2012

  Afwijzing verzoek om herziening. Het betoog van verzoekster bevat geen feiten of omstandigheden die haar vóór de uitspraak niet bekend waren en redelijkerwijs niet bekend konden zijn. De informatie vervat in stukken die verzoekster heeft overlegd met betrekking tot haar gezondheidstoestand zijn evenmin als zodanig te beschouwen. Verzoeksters standpunt dat zij als leek niet geacht mag worden op de

 • Herziening van Centrale Raad van Beroep, 31 de Mayo de 2012

  Afwijzing verzoek om herziening. De Raad stelt vast dat verzoekster daarbij geen feiten of omstandigheden heeft vermeld die vóór de uitspraak van 29 juli 2010 hebben plaatsgevonden, die bij haar vóór die uitspraak niet bekend waren en die haar redelijkerwijs ook niet bekend konden zijn, zoals bedoeld in artikel 8:88 van de Awb. Verzoekster beoogt een hernieuwde discussie over de zaak te voeren....

 • Herziening van Centrale Raad van Beroep, 24 de Abril de 2012

  Afwijzing verzoek om herziening. Hetgeen verzoeker naar voren heeft gebracht is niet aan te merken als een feit of omstandigheid als bedoeld in artikel 8:88 van de Awb.

 • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT